DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

NOVINKY


 • Elektronická platforma vs. spoločnosti

  V súčasnosti prebieha zber dát pre štúdiu o údajoch v rámci vzťahov elektronická platforma vs. spoločnosti. Využívate k svojmu podnikaniu el. platformy ako napr. Amazon, eBay, Expedia, Tripadvisor, Google Play, Facebook, Twitter a pod.? Potom je štúdia určená pre Vás.

  11.10.2017 | sekcia Podpora podnikania v EÚ

 • 25.10.2017: Seminár - Aktuálne otázky BOZP a pracovnoprávnych vzťahov

  Seminár sa zameriava na nasledujúce témy - kontrola cudzincov vykonávajúcich práce v SR, nedostatky BOZP v poľnohospodárstve, vyšetrovanie pracovných úrazov v stavebníctve, nároky zo skončenia pracovného pomeru, sociálna legislatíva v doprave.

  3.10.2017 | sekcia podpory podnikania v EÚ

 • Mikropôžičky - úver za zvýhodnených podmienok

  V rámci európskeho týždňa malých a stredných podnikov znižujeme úrokové zaťaženie o 2% body.

  3.10.2017 | sekcia finančných služieb

 • Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

  Máte produkt, ktorý si našiel svoje miesto na slovenskom trhu, avšak do zahraničia sa Vám s ním doposiaľ nepodarilo preraziť? Chýbajú Vám ľudské kapacity, informácie, či odvaha?

  18.9.2017 | sekcia Podpora podnikania v EÚ
PODPORA PODNIKANIA V EÚ 


a

AKTUÁLNE VÝZVY 

OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA 
TECHNOLOGICKÁ SPOLUPRÁCA