DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

O nás

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, skratka „RPIC Prešov“ vzniklo v roku 1993 na platforme združenia právnických osôb. Členmi združenia sú v súčasnosti štyri komerčné firmy a mesto Prešov :
 • LPH, a.s. 
 • JAKOR, s.r.o. 
 • Mliekofarma – SK, spol. s r.o. 
 • JH Consultancy, s.r.o. 
 • Mesto Prešov 
Organizácia sa od svojho vzniku prioritne zaoberá podporou podnikania vo všetkých jej formách, s čím súvisí aj postupné rozširovanie poskytovaných služieb pre relevantnú cieľovú skupinu. Portfólio služieb nájdete v hlavnom menu „služby“.


Partnermi organizácie sú: 

 • SBA (Slovak Business Agency) :
  - poradenské služby pre MSP a záujemcov o podnikanie 
  - vzdelávacie služby pre MSP a záujemcov o podnikanie
  - poskytovanie mikropôžičiek
  - rozvoj medzinárodného podnikania 

 • SAPTI (Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov):
  - podnikateľská inkubácia

 • NARP (Národná agentúra pre rozvoj podnikania):
  - informačné a poradenské služby pre MSP a záujemcov o podnikanie

 • EK (Európska komisia):
  - implementácia projektov financovaných zo zdrojov EK

 • SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora):
  - vzdelávacie aktivity, semináre, konferencie

 • TU KE (Technická univerzita v Košiciach):
  - vzdelávacie aktivity, kooperácia v rámci projektov výskumu a vývoja (VaV) 

 • PSK (Prešovský samosprávny kraj):
  - implementácia projektov na báze regionálneho rozvoja
 
  24.4.2017 | Autor: RPIC Prešov | O NÁS | zobrazené: 12640 krát | Zdieľajte na facebooku

O NÁS