DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Komerčné vzdelávanie

Dlhodobo spolupracujeme s našimi klientami aj v oblasti vzdelávania na základe individuálnych požiadavkách klienta tak z hľadiska obsahu, rozsahu ako aj požadovaných výstupov zadávateľa (PC kurzy pre náročných, projektový manažment, jednoduché a podvojné účtovníctvo pre náročných, riadenie projektov a iné).

Okrem interného personálu využívame v tomto segmente služieb taktiež participáciu externých odborníkov. Komerčné vzdelávanie môže mať rôzne formy konkrétnej realizácie : seminár, workshop, konferencia. Ako prevádzkovateľ Podnikateľského inkubátora sme plne odborne, technicky aj kapacitne pripravení pripraviť Vám komplexnú ponuku v oblasti individuálneho vzdelávania.
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Komerčné vzdelávanie | zobrazené: 2303 krát | Zdieľajte na facebooku

Vzdelávanie