DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Akreditované kurzy

Akreditácia vzdelávania prostredníctvom MŠ SR je jednou z foriem garancie naplnenia obsahovej a odbornej formy vzdelávania. Využívajú ho hlavne organizácie zriadené štátom, ako platformu garantovania určitého stupňa kvality. RPIC Prešov je držiteľom nasledujúcich akreditačných rozhodnutí k vzdelávacím kurzom:

  • Začínam podnikať I. , II. , III.,
  • Práca s PC (MS OFFICE) modulové vzdelávanie,
  • Jednoduché a podvojné účtovníctvo,
  • Tvorba www stránok (dynamické, statické),
  • Obchodná angličtina.
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Akreditované kurzy | zobrazené: 2386 krát | Zdieľajte na facebooku

Vzdelávanie