DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Guardian Angels for Female Entrepreneurs


Názov projektu

Mentorky (Guardian Angels for Female Entrepreneurs)

Partneri projektu

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
Asociovaní partneri (Top centrum podnikateliek, Business Professional
 Women, Slovenská asociácia koučov, Medzinárodná federácia koučov,
Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Ambasádorky podnikateliek Slovenska)

Trvanie projektu

09/2011-09/2013

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 119 863,76 EUR  
RPIC Prešov: 32 446, 41 EUR

Cieľ projektu

podporiť podnikanie žien na Slovensku
rozpoznať a podporiť najmä začínajúce podnikateľky
zabezpečiť, aby podnikateľky ustáli najmä prvý, najnáročnejší rok, ich podnikania

Aktivity projektu

Výber mentorov a mentoriek
Výber mentorovaných podnikateliek
Organizovanie tréningov pre mentorov, mentorky a mentorované podnikateľky
Individuálne stretnutie mentorov a ich mentorovaných podnikateliek

Výstupy projektu

16 vybraných mentorov a mentoriek z 8 VÚC
32 vybraných mentorovaných podnikateliek z 8 VÚC
neformálne rozširovanie siete a vytváranie ďalších neformálnych mentoringových vzťahov

Web stránka projektu

www.podporapodnikaniazien.sk
www.ambasadorka.sk
 
  5.7.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Guardian angels f... | zobrazené: 1606 krát | Zdieľajte na facebooku

Realizované