12.12.2016: Seminár - Aktuálne výzvy na podávanie projektov pre podnikateľské subjekty v SR a EÚ, ďalšie možnosti rozvoja

Koniec roka prináša viaceré príležitosti pre získanie financií na rozvoj firiem. RPIC Prešov - Enterprise Europe Network pre Vás pripravilo seminár, kde sa dozviete viac.

Témy seminára konaného 12.12.2016 v priestoroch RPIC Prešov v čase 13:00-16:30 hod.:

 • Financovanie MSP zo Štrukturálnych fondov EÚ
 • Skúsenosti s prípravou projektov, najproblematickejšie oblasti na strane podnikateľských subjektov
 • Aktuálne vyhlásené výzvy na podávanie projektov zo štrukturálnych fondov a potrebné dokumenty
 1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) - uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04) - uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu
 3. Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02) - realizácia inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu)
 4. Výzva zameraná na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5)
 5. Pripravované výzvy
 • Mikropôžičkový program 
 • Horizont 2020, SME Instrument – finančný nástroj pre inovativne projekty firiem
 • Ďalšie možnosti zapojenia sa do programov EÚ a vyhlásených verejných súťaží na medzinárodnej úrovni, využívanie TED
 • Využívanie európskej databázy na vyhľadávanie partnerov pre obchodnú a technologickú spoluprácu
 • Súbeh dotácií a daňového odpočtu na výskum a vývoj

Prihlásiť sa je potrebné do 8.12.2016 on-line po kliknutí na prihlášku.

Seminár sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty zdarma.

 

Prílohy

Pozvánka_seminar12_12_2016 [  PDF - 143.8 kB]
  29.11.2016 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1179 krát | Zdieľajte na facebooku