Erasmus pre mladých podnikateľov

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky.

Do programu sa môžu prihlásiť skúsení podnikatelia/manažéri, ktorí majú záujem prijať k sebe na stáž "začínajúceho podnikateľa" zo zahraničia (možno Vášho budúceho obchodného partnera) a mladí nádejní podnikatelia alebo aj tí, ktorí začali podnikať, pokiaľ v čase podania prihlášky vykonávajú podnikateľskú činnosť kratšie ako 3 roky.

Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Netajíme, že keď už sa skúsený podnikateľ venuje novému, tak trošku aj čaká, že na oplátku niečo z tejto stáže tiež vyťaží. Prinajmenšom, že získa nové nápady, nové pohľady na to svoje podnikanie, dobrý kontakt, ktorý mu poskytne informácie o trhu v jeho krajine.

Dĺžka trvania stáže je 1 až 6 mesiacov. Odporúča sa ukončiť výmenný pobyt bez prerušenia, ale je možné rozdeliť ho na niekoľko častí, pokiaľ svoj program ukončíte do 12 mesiacov od jeho začiatku.

Všetky podmienky nájdete na web stránke programu, prípadne sa pýtajte kontaktných miest na Slovensku programu Erasmus pre podnikateľov. Ich prehľad nájdete rovnako na web stránke programu.

 
  17.1.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 880 krát | Zdieľajte na facebooku