Po seminári: Daňový odpočet na VaV čisto, spoľahlivo a efektívne

Dňa 16.2.2017 sa v Prešove uskutočnil seminár pod vyššie uvedeným názvom. Cieľom seminára bolo hlbšie preniknúť do problematiky možností daňového odpočtu v prípade, že vo firme prebieha niektorá z týchto aktivít:

 • Vývoj materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov
 • Výskum neprebádaných javov a získanie nových poznatkov
 • Výpočty, návrhy, simulácie, hypotézy, zber dát
 • Konštrukcia, programovanie, projektovanie, šľachtenie
 • Výroba funkčných prototypov, skúšobných zariadení a modelov
 • Skúšky, skúšobné prevádzky, overovacie série, klinické štúdie

Počas seminára účastníci preberali z teoretického a praktického hľadiska nasledujúce témy:

 • Pre koho je daňová podpora určená a ktoré podniky podporu už využili
 • Koľko peňazí je možné ušetriť a ako podpora funguje
 • Ktoré projekty je možné podporiť a ako si podporu obhájiť pri kontrole

Seminára sa zúčastnilo 18 zástupcov firiem Prešovského a Košického kraja. Ako vyplynulo z dotazníkov po skončení seminára, z nich 100% bolo spokojných s celkovou organizáciou seminára a s lektorom a 100% zúčastnených si myslí, že získané poznatky využije vo svojej ďalšej práci.

Za najzaujímavejšie časti resp. témy seminára označili účastníci:

 • Sledovanie nákladov pre odpočet
 • Nový Frascati manuál - 7. vydanie
 • Odpočet výdavkov na výskum a vývoj - aké výdavky si možno uplatniť a ktoré nie
 • Definovanie projektov výskumu a vývoja
 • Seminár ako celok
 • Všetky boli podnetné a zaujímavé
 • Odpočet nákladov na vývoj prototypu
Na otázku "Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto seminára v budúcnosti?" účastníci v dotazníkoch odpovedali:
 • Za účelom zefektívnenia svojej daňovej politiky 
 • Pre získanie informácií o možnostiach zníženia daňovej povinnosti, daňové plánovanie v súlade s daňovými zákonmi
 • Získať návod, námet ako si evidovať a uplatniť výdavky na výskum a vývoj
 • Dozvedieť sa nové informácie o možnosti superodpočtu na výskum a vývoj
 • Získať prehľad o problematike, nové nápady resp. zlepšenie vlastných procesov
 • Pre získanie kvalitných odborných informácií
 • Dostanú odpoveď na otázky skôr ako štúdiom materiálov a zákonov

Lektorovi Martinovi Gondárovi zo Smart Tech Solutions SK, s.r.o. aj účastníkom ďakujeme za obohacujúce informácie, príjemnú atmosféru, aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

A takto to vyzeralo počas seminára:

 
  21.2.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 510 krát | Zdieľajte na facebooku