BIOTECH misia do Japonska pre malých a stredných podnikateľov

Dátum: 10. - 13.10.2017
Účastníci sa majú možnosť oboznámiť s detailnými info o cieľovom trhu a identifikovať kľúčové kontakty na uzavretie partnerstiev pre obchodný alebo technologický transfer či výskumnú spoluprácu.
Deadline na podávanie žiadostí: 31.5.2017

Misia je určená pre klastre a MSP pôsobiace v sektore zdravotníctva/biotechnológii a okrem iného tie, na ktoré sa vzťahuje "Bio Japan Expo" ako sú:

  • regeneratívna medicína, 
  • farmaceutické a lekárske prístroje, 
  • lieky a novoobjavené lieky, 
  • lekárske vyšetrenia a diagnostika,  
  • medicínske zariadenia, 
  • bioinformatika a bio zobrazovanie atď.

Taktiež:

  • biotech spoločnosti z EÚ ktoré sa špecializujú na e-healthcare, a zariadenia (tzv. wearables) pre starnúce obyvateľstvo na zlepšenie kvality ich života,
  • spoločnosti z EÚ, ktoré sa zaujímajú o investovanie v Japonsku alebo účasť v spoločných R&D projektoch a Joint Venture projektoch s japonskými partnermi.

Okrem spomínaného Expa sa tiež koná Európske Biotech & Pharma kooperačné podujatie v Osake, kde máte možnosť absolvovať vopred dohodnuté B-2-B stretnutia so spoločnosťami z regiónu Kansai, ktoré budú organizované v spolupráci s Osaka Bio Headquarters dňa 10.10.2017.

Vybraným spoločnostiam z EÚ bude poskytnutý grant vo výške 600 eur na čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s účasťou na podujatí.

Viac informácií nájdete na: http://www.eu-japan.eu/events/biotech-cluster-sme-mission

 
  4.4.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1165 krát | Zdieľajte na facebooku