DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

BIOTECH misia do Japonska pre malých a stredných podnikateľov

Dátum: 10. - 13.10.2017
Účastníci sa majú možnosť oboznámiť s detailnými info o cieľovom trhu a identifikovať kľúčové kontakty na uzavretie partnerstiev pre obchodný alebo technologický transfer či výskumnú spoluprácu.
Deadline na podávanie žiadostí: 31.5.2017

Misia je určená pre klastre a MSP pôsobiace v sektore zdravotníctva/biotechnológii a okrem iného tie, na ktoré sa vzťahuje "Bio Japan Expo" ako sú:

  • regeneratívna medicína, 
  • farmaceutické a lekárske prístroje, 
  • lieky a novoobjavené lieky, 
  • lekárske vyšetrenia a diagnostika,  
  • medicínske zariadenia, 
  • bioinformatika a bio zobrazovanie atď.

Taktiež:

  • biotech spoločnosti z EÚ ktoré sa špecializujú na e-healthcare, a zariadenia (tzv. wearables) pre starnúce obyvateľstvo na zlepšenie kvality ich života,
  • spoločnosti z EÚ, ktoré sa zaujímajú o investovanie v Japonsku alebo účasť v spoločných R&D projektoch a Joint Venture projektoch s japonskými partnermi.

Okrem spomínaného Expa sa tiež koná Európske Biotech & Pharma kooperačné podujatie v Osake, kde máte možnosť absolvovať vopred dohodnuté B-2-B stretnutia so spoločnosťami z regiónu Kansai, ktoré budú organizované v spolupráci s Osaka Bio Headquarters dňa 10.10.2017.

Vybraným spoločnostiam z EÚ bude poskytnutý grant vo výške 600 eur na čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s účasťou na podujatí.

Viac informácií nájdete na: http://www.eu-japan.eu/events/biotech-cluster-sme-mission

 
  4.4.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 579 krát | Zdieľajte na facebooku