DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Štruktúra čerpania finančných prostriedkov na technológie zo Štrukturálnych fondov EÚ

Prinášame Vám štruktúrovaný prehľad čerpania finančných prostriedkov na obstaranie nových technológií pre malých a stredných podnikateľov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. V súčasnosti sa pripravuje nová schéma pre malé a stredné podniky s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do výrobného procesu. O jej spustení Vás budeme priebežne informovať.


   Zdroj: www.ITMS2014.sk


  Zdroj: www.GrantExpert.sk

  Zdroj: www.GrantExpert.sk

 
  10.8.2017 | Autor: Sekcia finančných služieb | INÉ VÝZVY | zobrazené: 382 krát | Zdieľajte na facebooku

AKTUÁLNE VÝZVY