DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Štruktúra čerpania finančných prostriedkov na technológie zo Štrukturálnych fondov EÚ

Prinášame Vám štruktúrovaný prehľad čerpania finančných prostriedkov na obstaranie nových technológií pre malých a stredných podnikateľov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. V súčasnosti sa pripravuje nová schéma pre malé a stredné podniky s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do výrobného procesu. O jej spustení Vás budeme priebežne informovať.


   Zdroj: www.ITMS2014.sk


  Zdroj: www.GrantExpert.sk

  Zdroj: www.GrantExpert.sk

 
  10.8.2017 | Autor: Sekcia finančných služieb | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 106 krát | Zdieľajte na facebooku

Podpora podnikania v EÚ