DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Obchodná spolupráca

strana 12 / 12
 • Obchodná spolupráca 1.-15.10.2013

  Výber z ponúk kooperačných partnerstiev zverejnených v prvej polovici október 2013 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov. Kontakty ne zverejnené ponuky zahraničných firiem získate priamo od pracovníkov RPIC Prešov, zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  18.10.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Obchodná spolupráca 01.-15.9.2013

  Výber z ponúk kooperačných partnerstiev zverejnených v prvej polovici septembra 2013 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov. Kontakty ne zverejnené ponuky zahraničných firiem získate priamo od pracovníkov RPIC Prešov, zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  17.9.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Obchodná spolupráca 01.-15.08.2013

  Výber z ponúk kooperačných partnerstiev zverejnených v prvej polovici augusta 2013 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov. Kontakty ne zverejnené ponuky zahraničných firiem získate priamo od pracovníkov RPIC Prešov, zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  4.9.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Obchodná spolupráca 01.-15.07.2013

  16.8.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Databáza: Bulletin Board Service

  23.5.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...

Obchodná spolupráca