DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Technologická spolupráca

strana 7 / 8
 • Technologická spolupráca 1.-28.2.2014

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  4.3.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-31.1.2014

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  28.2.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-31.12.2013

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk.

  2.1.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-30.11.2013

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk.

  2.12.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-31.10.2013

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk.

  11.11.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Transfer technológií

  Pod pojmom technologický transfer sa chápe úspešná aplikácia a/alebo adaptácia inovatívnej technológie vyvíjanej v jednej organizácií použitej na dosiahnutie cieľov iných organizácií. Transfer technológií nezahŕňa iba transfer medzi organizáciami, ale aj transfer medzi rozličnými priemyselnými sektormi.

  7.10.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-30.9.2013

  Hľadáte určité know-how, alebo technológiu potrebnú pre Vaše podnikanie, resp. máte záujem o ich výrobu, či ďalší vývoj?

  3.10.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...

Databáza