19.11.2013 - Záverečná konferencia projektu EURESP+

RPIC Prešov - Enterprise Europe Network pozýva malých a stredných podnikateľov, manažérov a spolupracovníkov na záverečnú konferenciu v rámci realizovaného projektu EURESP+ pod názvom "Systém manažérstva energetickej efektívnosti (ISO50001)"

Dátum: 19.11.2013
Miesto: Československá reštaurácia, Jarková 1, Prešov (pod TESCOM)
Čas: 9:00-13:00 (od 8:30 registrácia)

Záverečná konferencia sa bude konať pri príležitosti ukončenia projektu EURESP+. Okrem zaujímavej témy a zhodnotenia výsledkov počas trvania projektu sa predstavia aj naši externí odborní spolupracovníci, ktorí realizovali konkrétne environmentálne služby v prevádzkach (analýzy energetickej efektívnosti, posúdenie súladu s environmentálnou legislatívou a pod)

O projekte:
EURESP+ - Európska platforma pre regionálne environmentálne služby+. 
Cieľom projektu je podporiť MSP pri zvyšovaní konkurencieschopnosti zlepšením ich environmentálnej výkonnosti a efektívnosti prostredníctvom poskytovanie environmentálnych služieb. Podporiť poskytovateľov environmentálnych služieb pri motivovaní a iniciovaní zlepšovania environmentálnej výkonnosti MSP v regiónoch a ponúknuť prehľad regionálnych služieb v regiónoch. 

Cieľovou skupinou projektu sú podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v oblasti papierenského a polygrafického priemyslu, textilného priemyslu a priemyslu nerastných surovín. 

Prihlásiť sa je potrebné on-line do18.11.2013.

Bližšie informácie a program konferencie nájdete v pozvánke.

Záverečná konferencia sa realizuje v rámci projektu EURESP+, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Účasť na nej je pre podnikateľské subjekty bez poplatku.

 

Prílohy

Pozvánka a program [  DOC - 678.5 kB]
  8.11.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | EURESP+ | zobrazené: 2869 krát | Zdieľajte na facebooku