Obchodné profily - Definícia typov partnerstiev

 Ponuka Požiadavka 
Dohoda o akvizícii: zmluva upravujúca fúziu alebo prevod akcií medzi spoločnosťami. 
Klient ponúka spoločnosť alebo akcie spoločnosti na predaj.  Klient chce kúpiť akcie spoločnosti.
Dohoda o financovaní: dohoda o investíciach do projektu alebo úsilia. to môže mať formu úveru alebo čiastočného prevodu akcií napríklad.
Klient hľadá investorov/investície pre spoločnosť/projekt. Klient chce investovať do našej spoločnosti.
Dohoda o spoločnom podniku: obchodná dohoda pričom dve spoločnosti sa rozhodli vyvinúť nový subjekt, zvyčajne na dobre definované časové obdobie alebo pre konkrétny projekt. Obe strany prispievajú z hľadiska spravodlivosti k vytvoreniu tohto dočasného partnerstva.
Klient má špecifický projekt a hľadá partnera. Klient sa snaží pripojiť k partnerovi so špecifickým projektom.
Licenčná zmluva: prevod práv vrátane povolenia (poskytovateľom licencie) na použitie licencovaného materiálu (majiteľom licencie), za poplatok alebo podiel na honorároch.
Klient ponúka/hľadá licenciu. Klient sa snaží kúpiť licenciu.
Dohoda o reciprocite: dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami na zdieľanie zdrojov na dosiahnutie spoločného cieľa výroby.
Klient ochotný zapojiť sa do vzájomnej výroby môže to tiež urobiť prostredníctvom obchodnej ponuky či obchodnej požiadavky, tak ako v tejto konkrétnej situácii klienta, ktorý ponúka výrobu niečoho spoločného s inou spoločnosťou, a súčasne požiadať a partnera, s ktorým by sa dohodli, zdieľať zdroje, aby bolo možné vyrábať niečo spoločné.      
  Obchodné sprostredkovateľské služby
Dohoda o obchodnom zastúpení: dohoda založená na dôvernom vzťahu pričom agent  predstavuje hlavnú osobu, a môže prijímať opatrenia, ktoré sa spájajú hlavne s právnymi opatreniami. Platba agenta je zvyčajne vykonaná v podobe provízie. 
Klient hľadá agenta na reprezentovanie produktov a služieb.  Klient je ochotný pôsobiť ako agent a reprezentovať produkty alebo služby iných spoločnosti. 
Dohoda o distribučných službách: dohoda medzi spoločnosťou, ktorá potrebuje mať svoje výrobky distribuované a distribútorom, ktorý sa špecializuje na poskytovanie tejto funkcie. Dohoda o distribúcii môže byť vylúčená , alebo nie. Distribútor je spoločnosť, ktorá nakupuje alebo predáva výrobky od inej spoločnosti. 
Klient hľadá distribútora na predaj produktov. Klient je ochotný pôsobiť ako distribútor a predávať produkty iných spoločnosti.
Dohoda o výhradnom zastúpení: franšíza je právo ponúkať alebo predávať tovar alebo služby pod ochrannou známkou názvu, alebo patentovaného procesu zavedeného podniku. V rámci franšízovej dohody, franšíza dovoľuje a podporuje používanie ochrannej známky a obchodného názvu franšízy ako súčasť svojich každodenných obchodných praktík, ale musí dodržiavať osobitné pokyny. Poskytovateľ franšízy poskytuje tiež marketingovú a tréningovú podporu s cieľom pomôcť franšíze uspieť.
Klient ponúka ochrannú známku alebo proces pre potenciálnych koncesionárov.  Klient sa chce stať franšízou.
 Dlhodobé služby alebo výrobné aktivity 
Dohoda o službách: dohoda medzi dvoma subjektmi kde jeden sa zaväzuje poskytovať služby druhému.  
Klient ponúka službu.  Klient hľadá niekoho na vykonávanie špecifických služieb.
Dohoda o výrobe: dohoda medzi spoločnosťou, ktorá vyvinula produkt a výrobcom dozorujúcim na výrobu produktu.   
Klient ponúka výrobu určitých produktov.  Klient hľadá výrobcu určitých produktov.
Dohoda o outsourcingu: dohoda medzi spoločnosťou a poskytovateľom služieb, v ktorom je obchodný proces zmluvne na poskytovateľa služieb.
Klient ponúka vykonávať službu (obchodný proces) v rámci zmluvy o outsourcingu.  Klient hľadá spoločnosť, ktorá by mohla outsorsovať časť obchodného procesu. 
Subdodávka: zmluva s nezávislým dodávateľom, ktorí priradí niektoré povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej zmluvy tomuto nezávislému dodávateľovi.  
Klient ponúka stať sa subdodávateľom.  Klient hľadá spoločnosti, ktorým by mohli priradiť časť konkrétnej zákazky. 
 
  27.8.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 1454 krát | Zdieľajte na facebooku