Rýchlym tempom k inováciám - Fast Track to Innovation (FTI) Pilot

Európska komisia spustila začiatkom roku 2015 v rámci programu Horizont 2020 novú pilotnú schému na podporu uvádzania inovácií na trh.

Jej ciele sú:

 • skrátenie času od myšlienky na trh,
 • zvýšenie účasti v Horizont 2020 (priemyslu, MSP a účastníkov z priemyslu, ktorí predkladajú žiadosť prvý krát)
 • zvýšenie investícií súkromného sektora do výskumu a vývoja

Pilotná schéma je zacielená na inovačné projekty v oblasti technológií alebo spoločenských problémov s časom uvedenia na trh do 36 mesiacov. Je určená pre všetky typy účastníkov. V rámci jedného projektu je potrebné mať 3-5 partnerov. Max. príspevok EÚ je 1 - 3 milióny € na projekt so spolufinancovaním EK max. 70%. Podmienka schémy určuje, že buď  min. 60% rozpočtu projektu musí byť pre priemysel ALEBO musia byť v konzorciu min. 2 partneri z priemyslu v prípade celkovo 3 resp. 4 partnerov, resp. min. 3 partneri z priemyslu v prípade celkovo 5 partnerov. Realizácia projektu by sa mala začať do 6 mesiacov od termínu výberového kola.

Financie z tejto schémy sú určené na:

 • Pokročilý a špecifický výskum a vývoj
 • Štandardné a pokročilé testovanie výkonnosti / pilot /demonštračné aktivity
 • Hodnotenie riešení v reálnych pracovných podmienkach / certifikácia
 • Overenie obchodného modelu

FTI Pilot má trvalo otvorené výzvy, pričom pilotná fáza zahŕňa roky 2015 – 2016. Po tomto období dôjde k vyhodnoteniu schémy a rozhodne sa o jej pokračovaní.

Priebežné uzávierky v roku 2016 sú 15.3., 1.6., 25.10.

V rámci výberových kôl v roku 2015 bolo podporených 31 projektov. Síce iba v jednom z nich je zapojený partner zo Slovenska, ale to sa môže zmeniť už v nasledujúcom kole.

FTI žiadosť:

 • Max. 30 strán pre technickú prílohu (sekcie 1, 2, 3)
 • Hodnotí sa DOPAD, VÝNIMOČNOSŤ a IMPLEMENTÁCIA (postavenie na trhu, stratégia rozvoja; potreba financovania; návratnosť investícií)
 • Pridaná hodnota na úrovni EÚ – tiež dôležitá
 • Efektívnosť použitých zdrojov

Pre viac informácií pozrite FTI PILOT. Potrebujete vyhľadať partnera do projektu? Chcete sa pripojiť k pripravovanému projektu? Potrebujete pomoc s vypracovaním projektu? Kontaktujte pracovníkov sekcie podpory podnikania v EÚ.

 
  19.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 829 krát | Zdieľajte na facebooku