Technologická spolupráca 1.-29.7.2016

Kontakty na zahraničné firmy, ktoré zverejnili svoje požiadavky na spoluprácu Vám radi poskytneme. Stačí ak vyplníte formulár, ktorý nájdete v priloženom súbore pod článkom - Expression of Interest - a zašlete ho na een@rpicpo.sk. Množstvo ďalších ponúk na spoluprácu nájdete v anglickom jazyku v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network.


Poľský MSP hľadá vstavané zákazkové displeje pre nový segment osobných kuchynských spotrebičov 

TRPL20160630001

Poľský mikropodnik hľadá vstavanú technológiu displeja na zákazku pre svoj projekt. Spoločnosť hľadá partnera z vedomosťami a skúsenosťami v oblasti výstavby/výroby displejov a môže ponúknuť technológiu alebo službu na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo dohodu o technickej spolupráci. Technické požiadavky displeja 24“ full HD (plná veľkosť), a 24“ full HD tretinová veľkosť).

Litovská spoločnosť ponúka inovatívnu technológiu sušenia dreva

TOLT20160523001 

Litovský podnikateľ ponúka inovatívnu technológiu sušenia dreva, ktorá by pomohla sušiť rôzne druhy dreva viac ako 22 krát rýchlejšie ako iné podobné technológie. Požaduje sa licenčná alebo obchodná dohoda.

Vývoj mechanizmov a systémov na podporu svalovej sily, ako ortézy a exoskeletóny. 

TONL20160526001

Holandská spoločnosť má hlboké odborné vlastnosti a patentovú základňu vo vývoji systémov a konštrukcií, ktoré podporujú svalovú silu, rovnako ako ortézy alebo exoskeletóny. Ich súčasný produktový rad sa zameriava na logistických pracovníkov. Spoločnosť hľadá partnerov v iných sektoroch ako napr. zdravotníctvo, obrana alebo virtuálna realita, pre spoločné budovanie odbornosti a (spolu) vývoj nových riešení pre tieto sektory. Ich cieľom je dohoda o technickej spolupráci.

Nová metóda pre sterilizovanie papriky bez poškodenia organoleptických vlastností

TRES20160701001

Španielsky podnikateľ špecializujúci sa na výrobu, balenie a komercionalizáciu papriky pod označením pôvodu ˮPaprika from La Vera“. Vyrábajú dve varianty a ponúkajú ich v rozličných formách. Spoločnosť hľadá novú metódu na sterilizovanie svojho produktu, pretože existujúca, vysoká teplota pary a ožarovanie, nie sú uspokojivé pre papriku. Spoločnosť má záujem o implementáciu novej metódy prostredníctvom obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Staviteľ nadstavieb nákladných áut hľadá výrobcu izolácia a Technológie

TRSE20160609001

Švédsky staviteľ nadstavieb prívesu hľadá dodávateľov izolačných panelov. Švédska spoločnosť bude používať materiál na výrobu sendvičových panelov do ich áut. Kľúčovým faktorom je nízka tepelná vodivosť. Materiál by mal byť tiež možné použiť v sendvičových konštrukciách. Spoločnosť hľadá dohodu o technickej spolupráci alebo výrobnú dohodu.

Talianske konzorcium hľadá technológiu na predĺženie životnosti čerstvých čili papričiek

TRIT20160704001

Talianske konzorcium, tvorené pestovateľmi čili papričiek, hľadá technológie schopné predĺžiť životnosť čerstvých čili papričiek, s cieľom uľahčiť uvádzaní výrobok a sprístupniť aj na zahraničných trhoch. Konzorcium požaduje spolupracovať na základe licenčnej dohody, obchodnej dohody s technickou asistenciou a dohody o spoločnom podniku.

Silné šijacie nite z kompostovateľného materiálu

TRCH20160706001

Švajčiarska spoločnosť zahájila svoju prvú radu kompostovateľného oblečenia. Za účelom dosiahnutia kompostovateľnosti kusu odevu, pokyny pre návrh a výrobu sú veľmi prísne. V dôsledku týchto pokynov, firma hľadá šijacie nite s pevnosťou a vlastnosťami polyesteru. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú know-how pre tento druh šijacích nití. Obchodné, technické alebo výskumné dohody sú možné.

High-Tech skupina v Tianjin hľadá IKT projekty na spoluprácu

TRCN20160612002

Čínska skupina je High-Tech skupina so sídlom v Tianjin, jej činnosť zahŕňa výskum vývoj, výrobu a predaj bezdrôtových komunikácií, optických elektronických zariadení a prístrojov, bezpečnostné zariadenia OA (Open Architecture) a exkluzívne elektronické súčiastky.

Hľadajú sa dodávatelia morských rias ako izolačný materiál pre drevené zrubové domy

TRDE20160630001

Architektonická kancelária zo Severného Nemecka špecializujúca sa na udržateľné drevené rámcové konštrukcie hľadá partnerov, ktorí by mohli poskytnúť čisté a suché morské riasy/morské trávy ako izolačný materiál, pripravený pre blow-in izoláciu. Hľadaní partneri môžu byť napríklad spoločnosť pôsobiaca v oblasti udržateľnej výstavby a zatepľovania budov.

Čínska spoločnosť hľadá partnera a technológiu na recyklovanie dobytku a hydinového odpadu

TRCN20160629001

Čínska spoločnosť pôsobiaca v oblasti udržateľného riadenia s organickým odpadom hľadá medzinárodných partnerov a technológie na recyklovanie dobytku a hydinového odpadu prostredníctvom dohody o službách alebo dohody o spoločnom podniku alebo technologického transferu.

Poľský podnikateľ hľadá špecifickú multidotykovú technológiu pre nový segment pre profesionálne kuchynské spotrebiče

TRPL20160701001

Poľský mikro podnik hľadá špecifickú multidotykovú technológiu, ktorá má byť použitá v elektronickom projekte. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý má vedomosti a skúsenosti s multidotykovou technológiu a môže ponúknuť technológiu alebo službu na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo dohodu o technickej spolupráci. Dôležité je: veľkosť 590 x 520 mm. 

Nadnárodná chemická spoločnosť hľadá prevenciu priemyselného biofilmu / technológiu na odstránenie pre vodný systém

TRIL20160410001

Izraelská chemická spoločnosť hľadá biocídnu technológiu a/alebo produkty s nasledujúcimi vlastnosťami:
1. materiály na zabránenie vytvárania a rastu biofilmu na povrchu pri styku s vodou. 
2. brómové biocídy, alebo materiály podporujúce biocídnu aktivitu brómových biocídov s rozšírenými funkciami. Spoločnosť hľadá partnera na podpis dohody o spoločnom podniku/licenčnej dohody/výskumnej dohody. Identifikovaní partneri budú dostávať finančné prostriedky na rozvoj technológie.

Subdodávateľ pre plnenie prírodného džúsu do plastových fliaš

TRSE20160705001

Malá švédska spoločnosť rozširuje svoje džúsové produkty zo skla do plastových fliaš. Hľadajú subdodávateľa pre výrobnú dohodu, ktorý môže plniť plastové fľaše ale bez použitia konzervantov.

Zariadenie pre monitorovanie pohybu osoby a 3D pozície

TRSI20160712001

Slovinský výskumný inštitút, aktívny v oblasti rozvoja rozoznávania ľudskej aktivity ako je športová aktivita hľadá nositeľné zariadenie na monitorovanie pohybu a 3D pozície osoby s presnosťou meranej polohy okolo 20 cm, s výhodou menšej a pozícia by mala byť získaná 10 krát za sekundu. Výskumníci sú hľadaní pre dohodu o technickej spolupráci.

Technológia ladenia svetelného zdroja pre analógový LED

TRKR20160708001

Kórejský podnikateľ aktívny v oblasti LED svetiel hľadá partnerov s vedomosťami a skúsenosťami v navrhovaní a výrobe osvetlenia. Spoločnosť požaduje špecifikácie za účelom vytvoriť analógové LED svetlo. Spoločnosť hľadá partnera na technickú spoluprácu, ktorý je schopný vytvoriť technológiu v tomto meradle na ekonomickom základe pre návrh, inštaláciu a demonštráciu.

Hľadá sa spoločnosť so znalosťami s hliníkovou penou, studeným sprejom a termoporéznym procesom 

TRIT20160623001

Talianska spoločnosť pôsobiaca v leteckej, železničnej a automobilovej vyvinula štúdie a simulácie o novom koncepte prednej hrany krídla na vyriešenie problému s nárazmi vtákov. Aby bolo možné vyvíjať a realizovať to, spoločnosť hľadá partnerov so znalosťami formovania sprejom, hliníkovým sprejom a termoporéznym procesom vhodný pre nanášanie nano vrstvy keramiky na kovovej pene. Spoločnosť hľadá partnerov na podpísanie dohody o technickej spolupráci.

Energy Catalyst Round 4 funding call – Britská Univerzita hľadá medzinárodných priemyselný partnerov so záujmom o rozvoj inovatívnych solárnych klimatizačných systémov, stať sa partnermi v projekte 

TRUK20160610001

Výskumný tím v rámci Britskej Univerzity so sídlom vo severovýchodnom Anglicku hľadá medzinárodných priemyselných partnerov na spoluprácu na výskume a vývoji inovatívnych klimatizačných systémov pre Energy Catalyst Round 4 funding call. Projekt sa zameriava na vývoj solárnych klimatizačných technológií najmä na použitie v rozvojových krajinách južnej Ázie, a subsaharskej Afrike. Dohoda o výskumnej spolupráci je ponúkaná pre priemyselných partnerov.

Hľadajú sa spoločnosti s odbornými znalosťami v oblasti informačných technológií pri vytvorení telematickej platformy

TRIT20160714002

Talianska spoločnosť špecializujúca sa na zdieľanie bicyklov, hľadá technologickú platformu vhodnú na zber a analýzu dát prichádzajúcich zo zariadení inštalovaných na bicykloch. Spoločnosť hľadá partnerstvo na podpísanie obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Syntéza šetrná k životnému prostrediu vodného uretánového lepidla

TRKR20160708003

Kórejský podnikateľ špecializujúci sa na akryl uretánové emulzie hľadá partnerov s odbornou znalosťou vo výrobe lepidiel. Spoločnosť požaduje spresnenie s cieľom vyvinúť technológiu syntézu šetrnú k životnému prostrediu vodných uretánových lepidiel. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu s partnerom schopným vytvoriť technológiu v tomto meradle na ekonomickom základe pre návrh, inštaláciu a demonštráciu.

EUREKA alebo EUROSTARS2 hľadá partnera na vývoj zberu dát, analýzu, prognózovanie technológie za použitia strojového učenia napojeného na zariadenia

TRKR20160720001

Kórejský podnikateľ aktívny v oblasti riešení pre riadenie prevádzky IT služieb hľadá výskumno-vývojového partnera pre žiadosť na EUREKA alebo EUROSTARS splatnú do 26.9. Žiadosť je o vývoji technológie pre zber veľkých dát, analýzu a prognózu využitia strojového učenia napojeného na zariadenia. Európsky partner so záujmom o spoluprácu v oblasti výskumu by mal byť schopný vyvinúť zariadenie založené na báze technológie zberu dát s využitím vlastných zákazníckych referencií.

Technológia vstrekovania plastov pre polymérne sklenené nádobky

TRKR20160722001

Kórejský podnikateľ pôsobí v oblasti odlievania hľadá partnerov s odbornými znalosťami v polyméroch na vývoj polymérnych sklenených nádob. Spoločnosť hľadá partnera pre technickú spoluprácu schopného poskytnúť technológiu v tomto meradle na ekonomickej báze pre návrh, montáž a demonštráciu. Hľadá sa licenčná a/alebo výrobná dohoda.
Spoločnosť je otvorená aj technickej a výskumnej spolupráci. 

Cenné biochemikálie z dubových trieslovín 

TRFR20160630001

Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu kvalitnej dubovej štiepky pre vinárstva od roku 1996, hľadá nové technológie pre extrahovanie cenných biochemikálií z ich vedľajších produktov, a to dubovej (ellagitanin) šťavy. Hľadá sa technická spolupráca. 

Obnova komunálneho odpadového kalu z čistenia odpadových vôd 

TRIT20160707001
Výskumný expertný tím Talianskej Univerzity v nových materiáloch pracuje na novej technológií pre obnovu komunálneho odpadového kalu z čistenia odpadových vôd využívajúc možnosti konkrétneho ílu, ktorý pôsobí ako koagulant, čo zvyšuje jeho účinnosť. Tím hľadá univerzitu alebo výskumno-vývojovú inštitúciu na spoluprácu pri experimentálnej fáze pre dohodu o výskumnej spolupráci a priemysel pre ďalší vývoj technických aspektov pre technickú spoluprácu.

Rumunska spoločnosť z hydinárskeho sektora hľadá technológiu na recyklovanie kuracieho hnoja 

TRRO20160707001

Rumunska spoločnosť pôsobí v hydinárskom sektore hľadá inovatívnu technológiu na premenu kuracieho hnoja na vedľajšie produkty pre spoločnosť, na základe výskumnej/technickej dohody o spolupráci alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Testovanie inovačných dezinfekčných technológií pre rekreačné vody, bazény a kúpele

TRES20160712001

Chemický klaster Baleárskych ostrovov (Španielsko), v spolupráci s Univerzitou, pripravuje projekt na testovanie inovačných dezinfekčných technológií pre rekreačné vody, bazény a kúpele. Cieľom projektu je nájdenie alternatív k bežnej dezinfekcii pomocou chemických produktov. Technológie by mala byť schopná znížiť spotrebu chemikálií. Klaster a Univerzita hľadá priemyselných partnerov.

Sieť optimalizácie systému pre 3D modelovanie pokročilých aplikácií

TRES20160706001

Španielska výskumno-vývojová skupina pracujúca s pokročilými 3D riešeniami a riešeniami virtuálnej reality pre priemyselné aplikácie. Hľadajú automatizované riešenie (mesh retopology), ktoré je schopné uchovať geometriu priemyselných častí v procese exportu z CAD formátu na programy ako Maya alebo 3D Max, bez toho, aby stratili niektoré jeho zvláštnosti. Konečná aplikácia prepraví časti v reálnom čase v zariadení Android. Požaduje sa licenčná, technická alebo obchodná dohoda o spolupráci.

Hľadá sa odborná znalosť pre rozvoj optického triediaceho systému pre zmiešaný papierový odpad 

TRSG20160719001 

Podnikateľ zo Singapuru špecializujúci sa na nakladanie papierovým odpadom hľadá technológie alebo odbornosť na automatizáciu identifikácie, charakterizáciu a triedenie zmiešaného papierového odpadu na zlepšenie existujúcej prevádzky. Spoločnosť hľadá licenčné alebo výskumné partnerstvo s priemyselnými partnermi. (22-500 zamestnancov) alebo výskumnými inštitúciami.

Spracovanie hydiny na vedľajšie produkty 

TRFR20160614002 

Francúzska spoločnosť sa špecializuje na chov hydiny od roku 1997, n°1 líder vo Francúzsku v rámci prepelíc, hľadá inovačnú techniku na spracovanie odpadu & vedľajších produktov (perie, krv, vaječné škrupiny, výkaly). Požaduje sa technická spolupráca.

Optimalizovaný materiál pre každú hlavnú časť hydraulického kladiva 

TRKR20160708004 

Kórejský podnikateľ pôsobí v oblasti staviteľstva hľadá partnerov s vedomosťami a skúsenosťami v navrhovaní a výrobe hydraulického kladiva, drviča a sekáča. Spoločnosť požaduje špecifikácie s cieľom vyvinúť hydraulické kladivo. Spoločnosť hľadá partnera pre technickú spoluprácu alebo licenčnú dohodu, ktorí sú schopní poskytnúť technológiu v tomto meradle na ekonomickom základe pre návrh, montáž a demonštráciu.

Hľadá sa stroj na pokovanie odolný voči škrabancom 

TRKR20160708002 

Kórejský podnikateľ špecializujúci s na oblasť pokovania hľadá partnerov s vedomosťami a skúsenosťami vo výrobe pokovania. Spoločnosť požaduje špecifikácie s cieľom vyvinúť stroj na pokovanie odolný voči škrabancom. Spoločnosť hľadá partnera na technickú spoluprácu alebo licenčnú dohodu, ktorí sú schopní poskytnúť technológiu v tomto meradle na ekonomickom základe pre návrh, montáž a demonštráciu.

Podnikateľ z oblasti farmácie z Veľkej Británie hľadá novú rannú fázu molekúl s proti infekčnou aktivitou. 

TRUK20160720001 

Podnikateľ hľadá nové malé molekuly s aktivitou proti Gram negative bacteria, najmä voči odolným kmeňom. Podnikateľ bude ďalej vyvíjať tieto nové zlúčeniny na zlepšenie ich účinnosti a bezpečnosti profilov s ohľadom na licenčne vylepšené molekuly pre väčšie farmaceutické spoločnosti určené pre trh. Podnikateľ hľadá partnerov z Univerzít, výskumných inštitútov a podnikateľov formou licenčnej dohody alebo dohody o technickej spolupráci.

Hľadá sa sada zariadení pre výrobu filtračných oddielov 

TRPL20160721001 

Poľský podnikateľ z Varmsko-Mazurského regiónu špecializujúci sa na výrobu filtrov hľadá sadu zariadení pre výrobu filtračných oddielov. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou s cieľom zlepšiť výrobný proces.

Viac profilov nájdete na uvedenom linku http://www.een.sk/?news/partnerships/4745
 

Prílohy

Expression of Interest [  DOC - 848 kB]
  29.7.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 811 krát | Zdieľajte na facebooku