Technologická spolupráca 1.-31.8.2016

Hľadajú sa oceliarne a zlievarne ocele na testovanie nového žiaruvzdorného cementu s nízkou zlievateľnosťou pre aplikácie v kupole elektrickej oblúkovej pece
TRGR20160722001

Grécka technologická spoločnosť zameraná na materiály hľadá oceliarne na testovanie a hodnotenie výkonu novo vyvinutého žiaruvzdorného zlievateľného cementu pre aplikácie v kupole elektrickej oblúkovej pece. Požaduje sa technická spolupráca a/alebo obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Čínska spoločnosť hľadá efektívnu technológiu biodegradácie proti prchavých organickým zlúčeninám (VOCs)
TRCN20160727001

Čínska spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších výrobcov ochrany životného prostredia v Číne, hľadá technologický transfer a technickú spoluprácu v oblasti efektívnej biodegradácie prchavých organických zlúčenín.

Optická konštrukcia objektívu pre úpravu tradičných LED svetiel
TRIT20160711001

Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti obnoviteľnej energie vyvinula systém na úpravu tradičných svetiel prispôsobením ich s LED osvetlením. Spoločnosť hľadá výskumné inštitúcie, ktoré môžu vyvíjať ďalšie aplikácie (t.j. optická konštrukcia objektívu pre LED osvetlenie) na základe dohody o technickej spolupráci.

Hľadajú sa technologickí alebo výskumní partneri pre optimálne vonkajšie textílie
TRDE20160712001

Nemecká spoločnosť aktívna v oblasti rozvoja, výroby a predaja produktov založených na unikátnom spojovacom systéme bez lepidla a skrutiek ( rovnako ako rôzne druhy krabíc, kresiel, stolíkov, displejov atď.) hľadá nové technológie alebo partnerov s výskumnými aktivitami venované rozvoju optimálnych a ekologických vonkajších textílii. Hľadajú dohody o technickej alebo výskumnej spolupráci.

Čínska spoločnosť ochrany životného prostredia hľadá výrobnú technológiu zariadenia molekulárneho kotúčového sita
TRCN20160727002

Čínska spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších výrobcov ochrany životného prostredia v Číne, hľadá technologický transfer a spoluprácu na zariadení molekulárneho kotúčového sita. Spolupráca by mohla byť technologický transfer alebo technická spolupráca.

Katalánska chemická spoločnosť zameraná na polyuretánové vodou riediteľné disperzie (PUDs) hľadá partnerstvo na rozvoj pre EÚ trh
TRES20160719001

Katalánska chemická spoločnosť zameraná na polyuretánové vodou riediteľné disperzie (PUDs) (zmiešavanie a výroba) hľadá partnerstvo na rozvoj nových produktov prispôsobených EÚ trhu. PUDs sú ekologicky šetrné univerzálne materiály vhodné pre náterové a lepiace aplikácie. Spoločnosť hľadá odborné znalosti v PUDs aplikáciách prostredníctvom licenčných dohôd a odbornosť na EÚ trhoch prostredníctvom technickej spolupráci.

Čínska spoločnosť životného prostredia hľadá technológiu odpadového hospodárstva a zariadenia
TRCN20160726003

Čínska spoločnosť sa zaoberá recyklovaním a spracovaním odpadových materiálov, recyklovaním drahých kovov, spracovaním a predajom, predovšetkým v segmente veľkých vozidiel, ako sú nákladné automobily a autobusy. Hľadá súvisiace zelené technológie a zariadenie a vývojárov, dosiahnuť dohody o technickej spolupráci.

Inovačná plazmochemická technológia použitá pre modifikáciu povrchových vlastností materiálov
TOIT20160314001

Taliansky akademicky spin-off, ktorý pôsobí v plazmochemickej technológií a biochemickom priemysle poskytuje inovačné plazmové náterové ošetrenie schopné zlepšiť fyzikálno-chemické, klinické a komerčné vlastnosti rôznych zariadení. Tieto ošetrenia sú schopné zaradiť antibakteriálne, mazacie a vlastnosti biologickej kompatibility zlepšujúcej interakciu s bunkami s biologickými tkanivami. Spoločnosť má záujem o technickú a/alebo výskumnú dohodu o spolupráci pre ďalší vývoj.

Čínska spoločnosť, je známa spracovaním kryštálového kameňa, hľadá strojársku spoločnosť, ktorá by mohla ponúknuť inovatívne technológie v závode a výrobné zariadenie používané v priebehu spracovania kremeňa
TRCN20160726001

Čínska spoločnosť, je známa spracovaním kryštálového/kremenného kameňa a výrobou kremenných doštičiek, hľadá inovatívne technológie v produkčnom procese. Táto čínska strojárska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobné rady automatických liniek na leštenie, kremenných doštičiek a celé zariadenia hľadá technickú spoluprácu alebo obchodné dohody s technickou asistenciou s európskymi strojnými spoločnosťami kremenného kameňa. Hľadajú sa nové technológie a zariadenie.

Bezpečnostný kľúč pre prevádzku softvéru 
TRRU20160816001

Ruská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvérových produktov používaných pre autorizáciu firemnej počítačovej siete a ochrany osobných údajov hľadá partnerov zo zahraničia, ktorí vyrábajú bezpečnostný kľúč, ktorí poskytne bezpečnostné ukladanie šifrovacích kľúčov a digitálne podpisy, heslá a iné dáta v zabudovanej chránenej pamäti. Spoločnosť má záujem o spoluprácu v rámci výrobnej dohody.

Čínska reklamná spoločnosť hľadá animácie/video/informačné technológie
TRCN20160726002

Čínska reklamná spoločnosť špecializujúca sa na vizuálnu realitu, animáciu, dizajn web stránok a dizajn kreslených postavičiek hľadá technológiu pre vizuálnu realitu, dizajn kreslených postavičiek a dizajn web stránok používané v reklame, PR a filmovom priemysle. Čínska spoločnosť by rada spolupracovala s partnerom na základe technickej spolupráce a rady by podpísala licenčný kontrakt na kúpu patentu od partnera.

Kórejská spoločnosť hľadá partnera pre kvantitatívny mazací lis
TRKR20160802001

Kórejsky podnikateľ špecializujúci sa na mazacie systémy hľadá partnerov s odbornými znalosťami v mazacom lise na vývoj kvantitatívneho mazacieho lisu. Spoločnosť hľadá partnerov pre licenčnú dohodu, obchodnú dohodu s technickou asistenciou, ktorí sú schopní poskytnúť technológiu v tomto meradle na ekonomickom základe pre navrhovanie, montáž a demonštráciu. Spoločnosť je tiež otvorená dohody o výskumnej spolupráci.

Výroba karosárskych dielcov teplým lisovaním
TRKR20160802003

Kórejský podnikateľ sa špecializuje na oblasť automobilového priemyslu hľadá partnerov s odbornými znalosťami teplým lisovaním na vývoj súčiastok pre automobilový priemysel. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou a/alebo licenčnú dohodu partnermi schopnými poskytnúť technológiu pre návrh, montáž a demonštráciu.

Čínska spoločnosť hľadá microbial electrochemistry and supercritical water oxidation technology
TRCN20160803001

Čínska spoločnosť technológiu mikrobiálnej elektrochémie a superkritickej oxidácie vody. Spoločnosť hľadá vynálezcu alebo spoločnosť, ktorá je schopná vytvoriť technológiu pre mechanized falg unfurling pre technickú spoluprácu.

Požaduje sa technológia pre zvýšenie odolnosti čistiaceho prostriedku zdravotníckych papierových nádob
TRPL20160810001

Poľská spoločnosť vyrába jednorazový zdravotnícky nádob ( napr. nádoby v tvare obličky, fľaše na moč a misy na umývanie pacientov) ktoré sú vyrobené z celulózy. Spoločnosť hľadá dodávateľa látky, ktorá je zmiešaná so základnou drvinou, čím zvýši ich odolnosť voči čistiacemu prostriedku a dôjde k zlepšeniu ich trvanlivosť. Požaduje sa spolupráca vo forme obchodnej spolupráce s technickou asistenciou.

Zvýšená dodávka aktívnej ústnej hygieny a chute
TRBE20160809002

Medzinárodne aktívny Belgičan v spotrebnom tovare hľadá technológiu alebo produkty, ktoré zvyšujú dodávku aktívnej ústnej hygieny a chute. Konkrétne, hľadajú produkty pre ústnu starostlivosť s použitím formulačnej pomocnej látky pre zlepšenie nanášania, uchovávania a ochranu aktívnych látok, chute a citlivosti po dlhšiu dobu. Priemyselní partneri alebo výskumné centrá sú hľadaní pre licenčnú dohodu alebo technickú spoluprácu.

Hľadajú vývoj studenej plazmy- na báze rúk – ručné sanitačné zariadenie pre domáce použitie
TRSG20160810001

Podnikateľ zo Singapuru, ktorý vyrába a distribuuje čistiace produkty hľadá partnerov na vývoj ručne držaného sanitačného zariadenia používajúceho technológiu studenej plazmy. Zariadenie je určené pre domáce použitie na čistenie/dezinfikovanie nábytku, kobercov, hračiek a iných predmetov pre domácnosť.

Podnikateľ má záujem o nasledujúce typy partnerstiev so spoločnosťami (11-50), univerzitami alebo výskumno-vývojovými inštitúciami:

i) licenčná dohoda
ii) výrobná dohoda
iii) dohoda o výskumnej spolupráci

Čínska spoločnosť hľadá spoluprácu na technológii spracovania LCD odpadu. 
TRCN20160812002

Čínska spoločnosť na ochranu životného prostredia, zameraná na recyklovanie elektronických produktov a použité domáce spotrebiče, hľadá spoluprácu na LCD odpade. Hľadajú sa hlavne procesy pre spracovanie india. Očakáva sa technická spolupráca.

Britská spoločnosť zameraná na zdravú pokožku hľadá univerzitu s odbornosťou v skin microbiome pre výskumný projekt
TRUK20160816001

Britská spoločnosť zameraná na zdravú pokožku ponúka prvé skutočné prírodné umývanie tváre, hľadá univerzitu s ktorou chcú spolupracovať na projekte skin microbiome. Projekt sa zameriava na skúmanie vplyvu rôznych kozmetických prípravkov – syntetické, „prírodné“ a spoločnosť vlastní skutočný prírodný produkt – na pokožku pomocou merania kožnej mikroflóry dobrovoľníkov. Spoločnosť hľadá univerzitu pre dohodu o výskumných službách.


Čínska spoločnosť hľadá spoluprácu na technológii spracovania použitých batérií
TRCN20160812001

Čínska spoločnosť na ochranu životného prostredia, zameraná na recyklovanie elektronických produktov a použitých domácich spotrebičov, hľadá spoluprácu na technológii spracovania použitých batérií. Požaduje sa technická spolupráca s potenciálnymi partnermi.

Hľadá sa špecifické zariadenie pre spracovanie plechov
TRCZ20160809001

Český podnikateľ špecializujúci sa na spracovanie kovov hľadá zariadenie na výrobu menších sérií, úspornejšie ako súčasné drahé razenie. Požadované zariadenie by malo byť podobné zariadeniu používané pri výrobe dosiek plošných spojov alebo zariadenie kombinujúce dierovanie a laserové spracovanie. Požaduje sa obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Čínska spoločnosť hľadá spoluprácu na technológii spracovania použitých dosiek plošných spojov
TRCN20160811001

Čínska spoločnosť na ochranu životného prostredia, zameraná na recyklovanie digitálnych produktov a použitých domácich spotrebičov hľadá spoluprácu na technológii recyklovania dosiek plošných spojov. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu s výskumnými inštitúciami alebo environmentálnymi spoločnosťami, ktoré majú vhodnú technológiu.

Nový postup pre kompostovanie pevnej a kvapalnej fázy zvieracieho hnoja
TOHU20160803001

Maďarsky podnikateľ vyvinul nový postup pre kompostovanie pevnej a kvapalnej fázy zvieracieho hnoja. Môže byť použitý pre všetky druhy chovateľských spoločností. Cieľom vývoja bolo zameniť drahé a znečisťujúce chemické hnojivá za ekologicky šetrný kompost na báze pôdneho hnojiva pre výživu rastlín pri rôznych pôdnych podmienkach. Podnikateľ hľadá priemyselných partnerov so záujmom o licenčnú a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Vodotesná prísada pre stavebný priemysel
TORO20160725001

Rumunský podnikateľ vyvinul inovačný produkt, a to vysoko hydrofóbna prísada, ktorá má byť použitá v stavebníctve a súvisiacich odvetviach. Vodotesná prísada funguje na základe zachovania hmoty a je základom pôvodných omietok a tmelov spoločnosti, ktorá úspešne zamedzí zatekaniu vody do stien. Inovatívna rumunská spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Kuchynský riad pre vyššiu kvalitu mikrovlnného ohrevu
TODK20160817001

Dánsky inštitút pôsobiaci v oblasti balenia potravín, vyvinul špeciálny kuchynský riad/nádoby, ktoré vyriešia problém nehomogénneho mikrovlnného ohrevu („teplé a studené body“). Hľadajú priemyselného partnera pracujúceho s kuchynským riadom/balením potravín na licencovanie a výhradnú výrobu aktívneho mikrovlnného kuchynského náčinia.

Vysoko vodivé polymérové kompozity pre antistatické aplikácie
TOUA20160718002

Ukrajinská univerzita vyvinula polymérové kompozity založené na polyofelínu s rôznymi výplňami. Kompozity sú charakterizované nízkym prahom elektrického priesaku a vysokou vodivosťou. Rozličné objekty môžu byť vyrobené pre rôzne oblasti použitia ako je elektronické strojárstvo a chemický priemysel.. Priemyselní partneri alebo výskumné inštitúcie sa hľadajú pre licenčnú dohodu alebo technickú spoluprácu.

Rakúsky výrobca elektrárne na výrobu biomasy hľadá partnerov pre H2020 projekty
TOAT20160803001

Rakúsky výrobca elektrárni na biomasu, chce rozšíriť flexibility paliva vlastným nastavím elektrárne. Spoločnosť vyvinula unikátny splyňovací proces na produkciu kombinovaného tepla, výkon a vysoko kvalitné uhlie založené na nízkej kvalitnej drevnej štiepke. Podnikateľ hľadá dohody o výskumnej spolupráci s H2020 žiadateľmi z priemyselného alebo akademického prostredia v odvetví.

Technológia na produkciu bio-kvasenej šťavy z ovocia a zeleniny. 
TORS20160610002

Srbská spoločnosť ponúka špeciálnu technológiu na produkciu bio-kvasenej šťavy z ovocia a zeleniny, uplatňovaním zásady dominantnej mikroflóry. Výhodou tohto výrobného procesu je, že antokyany sú zachované spolu s vitamínmi a minerálnymi látkami, ktoré majú protirakovinové účinky. Spoločnosť hľadá partnerov so záujmom o licenčnú dohodu.

Francúzsky podnikateľ ponúka výrobné a licenčné dohody pre hybridné kontaktné šošovky
TOFR20160729002

Francúzsky podnikateľ kontaktných šošoviek vlastní svoju vlastnú technológiu na výrobu hybridných šošoviek spĺňajúce vysoké očakávania nositeľa. Kombinujú pohodlie mäkkých šošoviek a zrakovú ostrosť a ostré videnie tuhej šošovky. Podnikateľ vytvoril prvú hybridnú šošovku z hydrogél silikónu na báze polročnej náhrady. Spoločnosť hľadá výrobné alebo licenčné dohody.

Infračervená tepelná analýza viacnásobných procesov zmrazovania
TOGR20160725001

Grécky výskumný tím so sídlom v meste Larisa vyvinula inovatívnu vysoko priepustnú testovaciu platformu pre vyhodnotenie odozvy rôznych organizmov, ako sú rastliny, zvieratá a mikróby pri zmrazovaní. Využitím tohto softvérového programu vyvinutého v dome, parametre, ako napríklad rýchlosť chladenia, nukleačné miesto atď. môžu byť merané pre každý zmrazený profil. Výskumný tím hľadá priemyselných partnerov pre výskumné alebo technické dohody o spolupráci.

Nový proces výroby elektród zo superporózneho nanoštruktúrneho uhlíkového materiálu
TOES20160722001

Španielska univerzita vyvinula proces výroby elektród zo superporózneho nanoštrukturovaného uhlíkového materiálu. Proces používa techniku elektrického naprášenia pre nanášanie suspenzie uhlíkového materiálu cez zberač. Táto metóda umožňuje spracovanie vzhľadom k svojej vysokej účinnosti a menšej zložitosti. Získané elektródy môžu byť použité na ukladanie energie alebo analytických senzorov. Výskumníci hľadajú partnerov na dosiahnutie licenčných dohôd alebo rozvoj spolupráce v oblasti výskumu.

Hľadá sa staviteľ hliníkového rámu pre horské bicykle
TRAT20160824001

Rakúsky start-up pôsobí v oblasti technológie kolies hľadá partnerov, ktorý vyrábajú/produkujú svoje špeciálne navrhnuté hliníkové horské bicykle. Priemyselní partneri sú hľadaní pre výrobu hliníkových rámových trubíc, CNC obrábané diely, zváranie hliníka ako aj tepelné opracovanie, anodizáciu a montáž. Start-up by chcel uzavrieť výrobnú dohodu.

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 848 kB]
  31.8.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 790 krát | Zdieľajte na facebooku