Po seminári: Inovácie a ľudia v podniku

Dňa 19.10.2016 sa v Prešove v rámci cyklu Akadémia inovácií uskutočnil seminár pod vyššie uvedeným názvom. Cieľom seminára bolo hlbšie preniknúť do problematiky ľudského potenciálu inovačného procesu. Počas seminára účastníci preberali z teoretického a praktického hľadiska nasledujúce témy:

 • Generácie X, Y a Z
 • Motivácia k inováciám
 • Od manažérov a spolupracovníkom k podnikateľom
 • Kreativita, sloboda a zodpovednosť
 • Zjednodušovanie a doťahovanie vecí do konca
 • Od operatívy k dôležitým veciam
 • Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán

Seminára sa zúčastnilo 16 majiteľov a manažérov firiem Prešovského a Košického kraja. Ako vyplynulo z dotazníkov po skončení seminára, z nich 100% bolo spokojných s celkovou organizáciou seminára a s lektorom a 100% zúčastnených si myslí, že získané poznatky využije vo svojej ďalšej práci.

Za najzaujímavejšie časti resp. témy seminára označili účastníci:

 • Organizácia si svojho času - priorít
 • Všetky tvorili logický celok. 
 • Ako využívať svoj čas efektívne a zamerať sa na priority. 
 • Princípy zjednodušovania, desatoro. 
 • Inovácie a schopnosť prežiť v meniacom sa prostredí. 
 • Zjednodušovanie a efektivita
 • Motivácia ľudí, projektové organizačné štruktúry. 
 • Ako inovovať, charakteristiky novej generácie. 
 • Celok bol super. 
 • Inovácie a ľudia v podniku.

Na otázku "Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto seminára v budúcnosti?" účastníci v dotazníkoch odpovedali:

 • Aby sa zamysleli nad svojimi rozhodnutiami a vedením firmy. 
 • Aby vedeli prežiť
 • Aby sa inšpirovali nápadmi a skúsenosťami z praxe a našli si vlastnú formu, ktorú chcú implementovať. 
 • Lebo je to narušenie stereotypov a koncentrácia podnetov. 
 • Aby vedeli vybudovať konkurenčne schopný systém firmy. 
 • Aby posunuli svoju firmu dopredu a do budúcnosti. 
 • Inšpirácia pre ďalšie aktivity
 • Jeden deň vypnutia v takej spoločnosti a pri takej téme môže doniesť nové inšpirácie. 
 • Inšpiratívny prednášajúci a s praktickým pohľadom a skúsenosťami. 
 • Kvôli jednoduchosti podávania informácií a odbornosti/skúsenosti prednášateľa. 
 • Nápady, podnety na rozmýšľanie, príklady z praxe, veľa reálnych riešení. 
 • Je prakticky zameraný, uvedené konkrétne príklady z praxe.

Lektorovi aj účastníkom ďakujeme za obohacujúce informácie, inšpiratívne podnety, príjemnú atmosféru a aktívnu účasť počas všetkých 5 seminárov v rámci Akadémie inovácií a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

A takto to vyzeralo počas seminára:

 
  21.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Inovácie, výskum ... | zobrazené: 975 krát | Zdieľajte na facebooku