Potrebujete vo firme energetický audit? Alebo podporiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, zariadení na výrobu elektriny a pod.? Výzvy na podávanie projektov sú plánované na máj 2017

V rámci opatrenia 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch budú podporené projekty v rámci:

Oprávnená aktivita A: Zabezpečenie energetických auditov v MSP - plánovaný termín výzvy posunutý z decembra 2016 na máj 2017
Oprávnená aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov - plánovaný termín výzvy posunutý z decembra 2016 na máj 2017

V rámci opatrenia 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple budú podporované projekty v rámci:

Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - plánovaný termín výzvy posunutý z novembra 2016 na máj 2017
Oprávnená aktivita B: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 
- plánovaný termín výzvy posunutý z decembra 2016 na máj 2017

Pripravte sa na otvorené výzvy, t.j. také, do ktorých bude možné podávať projekty do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Harmonogram výziev nájdete na na web stránke Ministerstva životného prostredia SR. Pracovníci RPIC Prešov Vám radi pomôžu so spracovaním projektov.

 
  26.5.2017 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 921 krát | Zdieľajte na facebooku