Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

Európska komisia zisťuje názory malých a stredných podnikov ktoré predávajú tovar alebo služby spotrebiteľom v Európe na spotrebiteľskú legislatívu, aby porozumela prípadným vplyvom, ktoré plánované legislatívne zmeny môžu mať na malé a stredné podniky. Vyplňte dotazník a Váš názor, skúsenosť, či očakávania ovplyvnia budúcu legislatívu. Nečakajte, než za Vás rozhodnú iní, je to pre Vaše podnikanie v budúcnosti zásadné. Toto sú príklady otázok, ku ktorým sa môžete v dotazníku vyjadriť:

  • Ako by mali byť stanovené pokuty za nekalé praktiky obchodníkov voči spotrebiteľom – ako % z obratu obchodníka, či v absolútnych hodnotách? 
  • Myslíte si, že sú pokuty v rámci spotrebiteľského práva na Slovensku primerané? 
  • Ak by sa zaviedol nový predpis EÚ, ktorý by poskytol spotrebiteľom právo na úrovni EÚ vymáhať nápravu priamo od obchodníka, ktorý im spôsobil ujmu nekalými obchodnými praktikami, ovplyvnilo by to rozhodnutie vášho podniku vstúpiť na iné trhy v rámci EÚ? 
  • Čelil Váš podnik v posledných dvoch rokoch zbytočnému a/alebo neprimeranému zaťaženiu v dôsledku povinností akceptovať vrátenie tovaru zakúpeného online, ktorý spotrebitelia použili vo väčšej miere, ako by mohli v prípade zakúpenia v kamennom obchode (napr. na vyskúšanie veľkosti), takže ste museli vypočítať zníženú hodnotu použitého tovaru, opätovne ho predať ako použitý tovar a/alebo ho zlikvidovať ako odpad v rámci práva spotrebiteľa zrušiť zmluvu v lehote do 14 dní?
 
  • obrazok_paragrafy
  22.8.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 988 krát | Zdieľajte na facebooku