25.10.2017: Seminár - Aktuálne otázky BOZP a pracovnoprávnych vzťahov

Pozývame Vás na seminár a stretnutie podnikateľov so zástupcami Národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a RPIC Prešov - Enterprise Europe Network.

Dátum: 25. október 2017
Miesto: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Čas: 9:00 - 12:30 hod.

Program:

Predstavenie činnosti národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) a úloha ambasádora - projekt spolupráce s Enterprise Europe Network
Ing. Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, národné kontaktné miesto EU-OSHA

Služby siete Enterprise Europe Network
Mgr. Mária Radvanská, RPICPO – EU-OSHA ambasádor

Kontrola cudzincov pri vykonávaní práce na území Slovenskej republiky - vysielanie, odborné spôsobilosti
Mgr. Miroslava Skičková, Národný inšpektorát práce, riaditeľka odboru inšpekcie práce

Skúsenosti z vyšetrovania pracovných úrazov v stavebníctve
Ing. Miloš Sabol, Inšpektorát práce Prešov

Najčastejšie nedostatky BOZP v poľnohospodárstve a lesníctve
Ing. František Smolka, Inšpektorát práce Prešov

Vznik a skončenie pracovného pomeru, minimálne mzdové nároky, nároky zo skončenia pracovného pomeru
Mgr. Veronika Cicmanová, Inšpektorát práce Košice

Sociálna legislatíva v doprave
Ing. Marián Bednarčík, Inšpektorát práce Košice

Účastníci stretnutia vrátane zástupcov malých a stredných podnikov budú mať možnosť diskutovať s prednášajúcimi a so zástupcami inšpektorátov práce Prešov a Košice na aktuálne témy z oblasti BOZP a pracovnoprávnych vzťahov.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä malým a stredným podnikateľom, ktorých zaujímajú novinky v oblasti BOZP a tým, ktorí vysielajú svojich pracovníkov do krajín Európskej únie alebo pôsobia ako hostiteľský podnik pre zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky. 

Seminár sa koná v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP pod názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Účastníci seminára dostanú propagačné materiály EU-OSHA.

Poplatok
Účasť na seminári je bezplatná.

Prihláška
Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí TU.

 

Prílohy

Program seminára 25.10.2017 [  PDF - 470.6 kB]
  3.10.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | BOZP | zobrazené: 917 krát | Zdieľajte na facebooku