MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v oblasti podpory zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti Kód výzvy : OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 – schéma de minimis výkonnosti a funkčnosti

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v oblasti

  • Zavedenia systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva
    a/alebo
  •  Posúdenia zhody výrobkov

Výška NFP (nenávratný finančný príspevok) 

  • 70 – 85 % (85 % pre tzv NRO – najmenej rozvinuté okresy)
  • Min výška NFP – 10 000,00 eur
  • Max. výška NFP – 100 000,00 eur

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.10.2017
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 4 000 000 EUR
Hodnotiace kolá : 31.01.2018, 30.03.2018, posledný deň v každom nepárnom mesiaci. Výzva bude uzatvorená 4. hodnotiacim kolom 31.7.2018 z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany žiadateľov.

Typ výzvy: otvorená

Viac informácií TU.

S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  7.11.2017 | Autor: sekcia poradenstva a vzdelávania | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 478 krát | Zdieľajte na facebooku