MŽP SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v oblasti zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC421-2017-30 – schéma de minimis

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v oblasti :

  • Zabezpečenie energetických auditov v MSP
    A (musia byť implementované obe activity)
  • Implementácia opatrení z energetických auditov 

Výška NFP (nenávratný finančný príspevok) :

  • 85 %  
  • Min výška NFP – 20 000,00 eur
  • Max. výška NFP – 200 000,00 eur

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.09.2017
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40 000 000 EUR
Hodnotiace kolá (pozor zmena): 15.1.2018 14.12.2017, 15.3.2018 14.02.2018, následne každé 2 mesiace   
Typ výzvy: otvorená
Viac informácií TU.
S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  7.11.2017 | Autor: sekcia poradenstva a vzdelávania | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 598 krát | Zdieľajte na facebooku