Rýchlym tempom k inováciám - Fast Track to Innovation (FTI)

Po úspešnej testovacej fáze prebiehajúcej v rokoch 2015-16, Európska komisia pokračuje v rámci programu Horizont 2020 v schéme na podporu uvádzania inovácií na trh. Fungovať bude v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC). 

Jej ciele sú:

  • skrátenie času od myšlienky na trh,
  • zvýšenie účasti v Horizont 2020 (priemyslu, MSP a účastníkov z priemyslu, ktorí predkladajú žiadosť prvý krát)
  • zvýšenie investícií súkromného sektora do výskumu a vývoja

Schéma je zacielená na inovačné projekty v oblasti technológií alebo spoločenských problémov s časom uvedenia na trh do 36 mesiacov. Je určená pre všetky typy účastníkov. V rámci jedného projektu je potrebné mať 3-5 partnerov. Max. príspevok EÚ je 1 - 3 milióny € na projekt so spolufinancovaním EK max. 70%. Podmienka schémy určuje, že buď  min. 60% rozpočtu projektu musí byť pre priemysel ALEBO musia byť v konzorciu min. 2 partneri z priemyslu v prípade celkovo 3 resp. 4 partnerov, resp. min. 3 partneri z priemyslu v prípade celkovo 5 partnerov. Realizácia projektu by sa mala začať do 6 mesiacov od termínu výberového kola.

Financie z tejto schémy sú určené na:

  • Pokročilý a špecifický výskum a vývoj
  • Štandardné a pokročilé testovanie výkonnosti / pilot /demonštračné aktivity
  • Hodnotenie riešení v reálnych pracovných podmienkach / certifikácia
  • Overenie obchodného modelu

FTI má trvalo otvorené výzvy.

Priebežné uzávierky v roku 2018 sú 21.2., 31.5., 23.10.
Priebežné uzávierky v roku 2019 budú 21.2., 23.5., 22.10.
Priebežné uzávierky v roku 2020 budú 19.2., 9.6., 27.10.

V rámci výberových kôl v roku 2015 bolo podporených 31 projektov. Síce iba v jednom z nich je zapojený partner zo Slovenska, ale to sa môže zmeniť už v nasledujúcom kole.

 

O tom aké projekty boli podporené v pilotnej fáze schémy (94 projektov) sa dozviete na web stránke FTI PILOT

Potrebujete vyhľadať partnera do projektu? Chcete sa pripojiť k pripravovanému projektu? Potrebujete pomoc s vypracovaním projektu? Kontaktujte pracovníkov sekcie podpory podnikania v EÚ.

 
  • innovation_piktogram
  13.11.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 617 krát | Zdieľajte na facebooku