MH SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10)

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na registráciu chemických látok podľa požiadaviek nariadenia REACH. Registráciou látky v zmysle nariadenia REACH poskytnú MSP svojim obchodným partnerom, ako aj verejnosti uistenie, že výroba/využívanie/dovoz tejto látky prebieha plne v súlade s požiadavkami nariadenia REACH.

Oprávnenými činnosťami sú schválenie a vydanie registračného práva hlavnému registrujúcemu (lead registrantovi), ako aj získanie „letter of access“, a teda povolenia na výrobu, resp. dovážanie už registrovanej látky pre spoluregistrujúci subjekt.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 12. 2017
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Typ výzvy: otvorená
Hodnotiace kolá: 31.1. , 29.3.2018, následne posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca. Výzva bude uzavretá 4. hodnotiacim kolom 31.7.2018 z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany žiadateľov.

Viac informácií: TU.

S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  18.12.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 360 krát | Zdieľajte na facebooku