Biotech klaster/MSP misia do Japonska 2018

Žiadosť sa podáva do: 7.6.2018! 
Osobitná podpora pre MSP a klastre: žiadne poplatky; účastníci z malých a stredných podnikov a klastrov môžu požiadať o grant vo výške 600 EUR na čiastočné pokrytie svojich nákladov. 

Jedinečná výhoda pre B2B stretnutia
EÚ klastre a MSP sa budú môcť zúčastniť partnerskej akcie "Európska konferencia o biotechnológii a farmaceutickom partnerstve"(9.10.2018), ktorá sa bude konať v Osake, počas ktorej sa uskutočnia vopred dohodnuté B2B stretnutia s firmami z regiónov Kansai.

Od 10. do 12. októbra 2018 budú mať účastníci misie možnosť vystaviť na "BioJapan" Expo v Pacifico Yokohama https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/, identifikovať relevantné kľúčové kontakty, využiť výhody face-to-face stretnutí a získanie poznatkov o biotechnologickom priemysle v Japonsku. 

Ciele:
Program sa zameriava na MSP a zoskupenia z partnerských krajín EÚ alebo COSME, ktoré pôsobia v nasledujúcich sektoroch (veľké spoločnosti sa môžu uchádzať, ale nebudú mať prioritu):
• Lieky a objavovanie liekov (lieky s malými molekulami, biológia, vakcíny atď.)
• Podpora pri hľadaní liekov a zmluvné služby (služby syntézy liekov, analýza zmluvných služieb a knižníc a skríning chemických zlúčenín atď.)
• Farmaceutické a zdravotnícke pomôcky
• Funkčné potraviny, prísady, enzýmy
• Lekárske ošetrenia, diagnostika a zdravotnícke pomôcky a zariadenia
• Výskumné zariadenia, bioinformatika a bio zobrazovanie atď. 

Ciele programu:
• Identifikovať relevantné kľúčové kontakty (osoby s rozhodovacími právomocami, centrá výskumu a vývoja, potenciálni obchodní partneri atď.)
• Nadviazať vzťahy s potenciálnymi partnermi (obchod a technológie)
• Využite osobné stretnutia vedúce k možným obchodným príležitostiam
• Získať vedomosti o štruktúre trhu, sektorovej analýze, japonskej podnikovej kultúre a politike


Viac informácií o misii a žiadostiach nájdete na: https://www.eu-japan.eu/events/biotech-cluster-sme-mission.

 
  15.5.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 421 krát | Zdieľajte na facebooku