Psychosociálne riziká a stres pri práci

Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres je pre nich na pracovisku bežný a často má za následok aj absenciu na pracovisku. Mnohé psychické problémy vrátane stresu bývajú často nepochopené a stigmatizované. Stres však netreba vždy vnímať ako osobitné zlyhanie jednotlivca, ale ako organizačnú záležitosť, čo umožní stres na pracovisku nielen eliminovať, ale mu aj predchádzať.

Z európskeho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA), vyplýva, že približne polovica zamestnancov považuje pracovný stres na svojom pracovisku za bežný. Medzi najčastejšie uvádzané príklady pracovného stresu patrí reorganizácia práce alebo neistota zamestnania, dlhý pracovný čas, či vysoké pracovné zaťažovanie a obťažovanie a násilie na pracovisku. Psychosociálne riziká vznikajú napríklad v dôsledku zlej organizácie, plánovania práce. Zlé sociálne zázemie a zlý sociálny pracovný kontext môžu mať psychické, fyzické ale aj sociálne dôsledky, ako je napríklad vyhorenie, depresia, či rôzne choroby spôsobené stresom.

Podmienky, ktoré vedú k vzniku psychosociálnych rizík sú napríklad:

  • nadmerné pracovné zaťaženie;
  • odporujúce si úlohy a nedostatočne jasné vymedzenie úloh;
  • nedostatočné zapojenie pracovníka do rozhodovania o veciach, ktoré sa ho týkajú, a nedostatočný vplyv na spôsob vykonávania práce;
  • zle riadená organizačná zmena, neistota zamestnania;
  • neúčinná komunikácia, nedostatok podpory zo strany vedenia alebo kolegov;
  • psychické a sexuálne obťažovanie, násilie z tretej strany.

To následne vplýva negatívne na organizáciu a prejavuje sa celkovo nízkym výkonom, zvýšeným početom absencií, tzv. príliš dôslednou dochádzkou (zamestnanec príde do práce, keď je chorý a nie je schopný odvádzať požadovaný výkon) a zvýšenou mierou nehôd a úrazov. Stres súvisiaci s prácou môže prispievať k zvýšenej miere predčasného odchodu do dôchodku. Vnímate vo svojej spoločnosti takéto riziká? Pozrite si sprievodcu riadením stresu a psychosociálnych rizík a prečítajte si viac o psychosociálnych rizikách na pracovisku a ďalšie návody, ako im predchádzať.  

 
  24.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 226 krát | Zdieľajte na facebooku