Verejná konzultácia o vyhodnotení pravidiel fakturácie

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka Európskej komisie, ktorý je zameraný na vyhodnotenie pravidiel fakturácie stanovených v smernici o DPH.

Vyhodnotenie pravidiel fakturácie

V smernici 2006/112/ES (smernica o DPH) sa uvádzajú spoločné pravidlá na úrovni EÚ, ktoré sa týkajú vyhotovenia, obsahu a prenosu faktúr. Tieto pravidlá boli naposledy zmenené v roku 2010 smernicou 2010/45/EÚ (druhou smernicou o fakturácii), ktorej cieľom bolo znížiť administratívne zaťaženie pre podniky, zvýšiť využívanie elektronickej fakturácie, zlepšiť fungovanie jednotného trhu, podporovať malé a stredné podniky (MSP) a umožniť lepšiu kontrolu daní.

Európska komisia začala vyhodnocovanie pravidiel fakturácie stanovených v smernici o DPH. Pravidlá fakturácie sa vzťahujú tak na obchodné zainteresované strany, ktoré vyhotovujú a prijímajú faktúry, ako aj na súkromné zainteresované strany, ktoré prijímajú faktúry. Pravidlá fakturácie sú tiež veľmi dôležité pre členské štáty, ktorých orgány používajú tieto faktúry na kontrolu správneho platenia daní.

Účelom hodnotenia vykonávaného Komisiou je posúdiť vplyvy pravidiel fakturácie zavedených druhou smernicou o fakturácii na rozsah, v akom vedú k zjednodušeniu, na výšku súvisiacich regulačných nákladov a prínosov, na rozsah, v akom pomáhajú členským štátom vykonávať ich kontrolné funkcie, a na rozsah, v akom tieto pravidlá podnecujú využívanie elektronickej fakturácie. V hodnotení by sa mali tiež preskúmať možné spôsoby reformy.

Termín: do 20. septembra 2018

Cieľová skupina: občania a firmy, všetky časti dotazníka s výnimkou časti B sú vhodné pre všetky typy respondentov; časť B, ktorá sa zaoberá aktuálnymi postupmi fakturácie, je zameraná iba na hospodárske subjekty.

Cieľ a rozsah konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na pravidlá fakturácie stanovené v smernici o DPH.

Táto konzultácia je určená na zhromaždenie názorov občanov EÚ a zainteresovaných strán na to, či druhá smernica o fakturácii dosiahla svoje ciele, na rozsah, v akom spĺňa potreby zainteresovaných strán, a na možné oblasti zlepšenia. Okrem toho sa konzultácia zameriava na zhromažďovanie ďalších dôkazov o prekážkach, ktorým čelia európske podniky a daňové úrady, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie, a o využívaní špecifických technológií a režimov fakturácie.

Doručené príspevky sú určené na uverejnenie na webovom sídle Komisie „tak, ako boli predložené“. V dotazníku máte možnosť uviesť, či súhlasíte s uverejnením svojich odpovedí s uvedením vášho mena alebo anonymne.
Na konci dotazníka môžete pripojiť prílohu (napríklad stanovisko).

Dotazník prosím vyplňte TU. (jazykovú verziu dotazníka si môžete zmeniť na pravom bočnom paneli).

V prípade zapojenia sa do konzultácie nám prosím dajte vedieť na een@rpicpo.sk.

 
  6.9.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 451 krát | Zdieľajte na facebooku