Verejná konzultácia o prostredí centrálneho elektronického priečinku pre colníctvo

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka Európskej komisie, ktorý je zameraný na formality pre cezhraničný pohyb tovaru v EÚ. 

Termín: do 16. januára 2019

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy zaoberajúci sa cezhraničným pohybom tovaru, vnútroštátne colné správy v európskych členských štátoch a iné vnútroštátne orgány,  obchodné a podnikateľské združenia, IT odborníci, organizácie aktívne v medzinárodnom obchode.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory podnikov, jednotlivcov a iných zainteresovaných strán na formality týkajúce sa prepravy tovaru cez hranice EÚ. Je súčasťou štúdie pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu, ktorá má poskytnúť dôkazy pre možnú novú iniciatívu s cieľom vyvinúť integrované a jednotné elektronické prostredie služieb centrálneho elektronického priečinka pre colníctvo. „Centrálny priečinok“ umožňuje stranám zúčastňujúcim sa na obchodovaní a doprave podávať štandardizované informácie a dokumenty, pričom cez jednotné kontaktné miesto dokážu splniť všetky regulačné požiadavky týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu. Viac informácií o iniciatíve v rámci centrálneho priečinka nájdete na webovej lokalite Európskej komisie pre colníctvo tu.

Doručené príspevky sú určené na uverejnenie na webovom sídle Komisie „tak, ako boli predložené“. V dotazníku máte možnosť uviesť, či súhlasíte s uverejnením svojich odpovedí s uvedením vášho mena alebo anonymne.

Dotazník prosím vyplňte TU. (jazykovú verziu dotazníka si môžete zmeniť v hornej časti stránky).

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA een@rpicpo.sk.

 
  12.10.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 203 krát | Zdieľajte na facebooku