Špičková realizácia

Dňa 20.6.2019 sa v Prešove uskutočnilo tretie školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ zamerané na špičkovú realizáciu vo firmách. Jeho cieľom bolo hlbšie pochopiť princípy a dôležitosť využívania radikálnej otvorenosti pri riadení firmy a jej zavedenia naprieč firmou ako celku, naviesť účastníkov na správny rytmus porád, tak aby informácie firmou plynule tiekli a nastavenie rutín, ktoré po ich plnom zavedení zabezpečia majiteľom oveľa viac slobody ako v súčasnosti.

Počas školenia účastníci preberali z teoretického a praktického hľadiska nasledujúce témy:

 • Zodpovednosti šéfa a radikálna otvorenosť
 • Ako dosahovať výsledky
 • Efektívny rytmus porád a stretnutí
 • 10 Rockefellerových návykov

Školenia sa zúčastnilo 22 zástupcov firiem. Ako vyplynulo z dotazníkov po skončení školenia, z nich 100% bolo spokojných s celkovou organizáciou seminára, 100% s lektorkou a 100% zúčastnených si myslí, že získané poznatky využije vo svojej ďalšej práci.

Za najzaujímavejšie časti resp. témy školenia označili účastníci:

 • Keď sa zmenia fakty, zmením názor
 • 5 nevyhnutných komponentov pre zmenu
 • Efektívne riadenie porád (9x)
 • Všetky (2x)
 • Ako dosahovať výsledky
 • Angažovanosť
 • Rockefellerove návyky
Na otázku "Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto školenia v budúcnosti?" účastníci v dotazníkoch odpovedali:
 • Pre názory iných ľudí v oblasti podnikania
 • Rast je dôležitý, zo stagnácie sa je potrebné rozhýbať
 • Rýchly pohľad na manažérske zručnosti
 • Školenie pomáha
 • Aby boli konkurencieschopný
 • Pretože je veľmi osožné pre rast firmy
 • Je dobré si mnohé veci uvedomiť a obnoviť
 • Zaujímavé poznatky
 • Uvedomiť si potrebu poznania aj teórie
 • Pomôže zmeniť pohľad na zamestnancov
 • Pre praktické zameranie
 • Je dobré si stále zopakovať
 • Trefné, k veci
 • Pre zorientovanie sa vo veciach
 • Nové nápady, inšpirácie
 • Rozšíri rozhľad
Účastníkom ďakujeme za nasadenie, ktoré dali do praktických úloh a ochotu zdieľať svoje skúsenosti.

A takto to vyzeralo počas školenia:

 
  21.6.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 112 krát | Zdieľajte na facebooku