DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

EURESP

Názov projektu

EURESP

(Platforma pre európsku regionálnu environmentálnu podporu)

Partneri projektu

s   Španielsko

s   Nemecko

s   Taliansko

s   Poľsko

s   Slovensko

Trvanie projektu

03/2010-03/2012

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 1 152 500 EUR, Slovensko: 112 500 EUR

Cieľ projektu

Zlepšiť environmentálnu výkonnosť MSP.

Aktivity projektu

s   Workshopy/semináre/školenia

s   Poskytovanie environmentálnych služieb pre MSP

s   Sektorové štúdie

s   Web portál „Zlepšite svoju environmentálnu výkonnosť“

s   Prehľad poskytovateľov environmentálnych služieb

Výstupy projektu

20 auditov a posudkov

6 seminárov a školení

60 zodpovedaných otázok

Databáza poskytovateľov enviro služieb v regióne

Web stránka projektu

www.euresp.net

 
  5.8.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | EURESP | zobrazené: 1864 krát | Zdieľajte na facebooku

Realizované