DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Ambasádorky podnikateliek (Boosting the Female Entrepreneurship in Slovakia)

Názov projektu

Ambasádorky podnikateliek (Boosting the Female Entrepreneurship in Slovakia)

Partneri projektu

s   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

s   Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

s   Top centrum podnikateliek

s   The INTEGRA Foundation Slovakia

s   Ekonomická univerzita v Bratislave

s   The Mother Centre Macko

s   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Trvanie projektu

08/2009-06/2011

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 95 173, 29 EUR, RPIC Prešov: 18 609, 98 EUR

Cieľ projektu

Podpora podnikania žien na Slovensku.

Aktivity projektu

s   Výber nezamestnaných žien

s   Výber ôsmich ambasádoriek

s   Organizovanie motivačných seminárov

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

 

 
  1.8.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 638 krát | Zdieľajte na facebooku

Realizované