DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

SME panels/The participation of Slovak SMEs on the forthcoming EU legislative

Názov projektu

SME panels/The participation of Slovak SMEs on the forthcoming EU legislative

Partneri projektu

s   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

s   Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Trvanie projektu

03/2010-03/2012

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 40 535,88 EUR, Rozpočet partnera 2 – RPIC Prešov: 15 570, 64 EUR

Cieľ projektu

Účasť slovenských MSP na pripravovanej európskej legislatíve.

Aktivity projektu

s   Organizovanie seminárov

s   Vypĺňanie dotazníkov pre jednotlivé riaditeľstvá EK, ktoré pracujú na novej legislatíve EÚ

 

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

 

 
  3.8.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 755 krát | Zdieľajte na facebooku

Realizované