DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Prenájom priestorov v RPIC Prešov

Priestory a služby TIC sú určené:
 • Začínajúcim podnikateľom
 • Existujúcim podnikateľom
 • Podporným organizáciám pre podnikateľov
 • Komerčným firmám
Štruktúra priestorov
Budova sídla RPIC Prešov je 4 – podlažná, kancelárske priestory sú k dispozícií na troch poschodiach. Celková plocha zrekonštruovaných priestorov je 2 300 m2. RPIC Prešov disponuje nasledovnými priestormi určenými na prenájom firmám umiestneným v Technologickom inkubátorov centre (TIC), ako aj externým záujemcom:

Recepcia
Informačné služby poskytované pracovníkmi recepcie sú k dispozícií v pracovných dňoch od 6.30 do 21.00 hod.

Kancelárske priestory
Celkom je k dispozícií 31 kancelárskych priestorov o celkovej ploche 938 m2 . Rozlohy kancelárií sú od 15 do 80 m2. Priestory sú určené začínajúcim MSP, jestvujúcim podnikateľom, podporným organizáciám pre podnikateľov a komerčným firmám. Záujemcovia o vstup do TIC môžu využívať vyhradené priestory a služby inkubátora už v prípravnej fáze vstupu, napr. pri vypracovaní podnikateľských plánov a pod. (predinkubátorové služby). Priestory sú štandardne vybavené telefónnou a počítačovou sieťou.

Počítačová učebňa
Počet miest: 12
Počet PC: 13 (12 plus lektor)
Vybavenie: data projektor, spätný projektor, magnetická písacia tabuľa, flip-chart, pripojenie na internet.

Zasadačky, konferenčné priestory
Jedná sa o moderne vybavené miestnosti s kapacitou 16, respektíve 56 miest na sedenie, pričom každé miesto je vybavené aj odkladacou plochou na písanie. 

Súčasťou možného vybavenia týchto priestorov sú aj nasledujúce technické doplnky a možnosti:
 • data projektor
 • pripojenie na internet a telefónnu linku
 • magnetická písacia tabuľa, flip-chart
 • prenosné plátno na premietanie
 • využívanie kuchynky pre prípravu občerstvenia
Svojimi možnosťami sú tieto priestory veľmi vhodnými pre usporadúvanie rôznych prezentácií výrobkov a služieb, školení, odborných seminárov a podobne. Keďže objekt je strážený, je možné tieto priestory využívať v denných aj večerných hodinách, resp. v pracovných a po dohode aj v nepracovných dňoch.
 • Spoločné výstavné priestory
 • Spoločné kuchynské priestory (3)
 • Skladové priestory
Technická infraštruktúra
Inkubátorové firmy môžu využívať telefónnu a počítačovú sieť (vlastná telefónna ústredňa a server) .

Zasadačky, konferenčná miestnosť, počítačová učebňa, kancelárska a konferenčná technika sú k dispozícií inkubátorovým firmám a na prenájom externým firmám.

 
 • Podnikateľská inkubácia
  5.12.2013 | Pridal: Rpicpo | Bannerová reklama | zobrazené: 5841 krát | Zdieľajte na facebooku

RPIC PREŠOV