DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

eCertis

ECertis je informačný systém, ktorý vám pomôže identifikovať rôzne certifikáty požadované v postupoch verejného obstarávania v celej EÚ.

Ak ste európska spoločnosť, ktorá sa chce zúčastniť na verejnom obstarávaní, alebo ak ste verejným obstarávateľom, ktorý vyhodnocuje ponuky prijaté od uchádzačov z rôznych členských štátov, e-Certis vám môže pomôcť pochopiť, aké doklady požaduje alebo poskytuje druhá strana. Jednoducho zadajte popis dokumentu použitého na preukázanie splnenia kritérií vylúčenia alebo výberu v danom postupe. Vyhľadávacia funkcia je podporovaná v ktoromkoľvek z jazykov EÚ.

Upozorňujeme, že e-Certis je referenčným nástrojom a nie právnou službou. Nezaručuje, že informácie vyplývajúce z dopytu budú zahraničným verejným obstarávateľom uznané za platné. Je to len informačný nástroj, ktorý vám pomôže identifikovať správne doklady a osvedčenia, ktoré sú najčastejšie požadované v rámci postupov verejného obstarávania v rôznych členských štátoch. Informácie obsiahnuté v databáze poskytujú vnútroštátne orgány a pravidelne ich aktualizujú.

 
  14.6.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 176 krát | Zdieľajte na facebooku