C28 - Výroba strojov a zariadení i. n.

strana 1 / 2
 • Dánsky výrobca filtračných systémov olejov a filtračných vložiek hľadá distribútora na Slovensku.

  Produkty sú určené pre takmer všetky druhy priemyselných spoločností, ktoré využívajú v strojoch a procesoch olej.

  3.12.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • BRDE2016031400

  Nemecký strojárenský podnik špecializujúci sa na plánovanie, projektovanie v oblasti železiarskeho a hliníkového priemyslu hľadá nového výrobcu strojov, ktorý by ich vedel vyrobiť podľa priložených nákresov a plánov. Celá výroba strojov, ktorou sa zaoberá nemecký strojárensky podnik sa vykonáva pomocou externých partnerov. Nemecký partner hľadá zmluvných výrobcov, ktorí sú schopní produkovať stroje podľa poskytnutých výkresov. Partneri by tieto činnosti vykonávali na základe subdodávateľských zmlúv. Preferovanými trhmi, odkiaľ by mala spoločnosť pochádzať, sú okrem iného India, RO alebo Čína.

  25.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • BRDK20160222001

  Dánska strojárenská a obchodná spoločnosť, špecializujúca sa na stroje a zariadenie na manipuláciu s práškom a granulátom, predovšetkým z potravinárskeho priemyslu, hľadá nové výrobky na ich reprezentáciu na dánskom trhu na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Relevantné výrobky by mohli zahŕňať detektory kovov pre potravinársky priemysel, silážne zariadenie, ventily, vibračné prístroje, atď. Spoločnosť hľadá partnerov z Európy alebo USA.

  4.10.2016 | viac...
 • BOCA20150801001

  Kanadský výrobca snehových pluhov hľadá partnerov vo Východnej Európe a Škandinávii pre dohodu o distribučných službách. Potenciálni partneri by mali mať prístup na trh s auto príslušenstvom, poľnohospodársky priemysel a/alebo priemysel pre domácich majstrov. Ponúkajú nákladovo efektívny a hmotnostne nízky produkt, ktorý môže byť ľahko pripojený k štandardnému vozidlu bez toho, aby dochádzalo k nadmernému opotrebeniu alebo trhlinám na vozidle.

  4.10.2016 | viac...
 • BOES20150730001

  Španielská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu špecifického vybavenia a zariadenia pre technickú kontrolu vozidla (Pravidelná technická kontrola-PTI), dodáva zariadenia do viac ako 4500 kontrolných liniek v 70 krajinách počas svojej 15-ročnej existencie a podieľa sa na odbornej príprave a zdieľaní informácií, vykonáva niekoľko školení za rok po celom svete, hľadá partnerov pre distribučnú dohodu v európskych spoločnostiach.

  4.10.2016 | viac...
 • BRDE20150506001

  Nemecká spoločnosť je poskytovateľom vysoko-precíznych jednotiek a systémov až do 500 W. Vyvíjajú a produkujú jednosmerné motory s aj bez kumulátora s unikátnym nekovovým navíjaním. Ploché motory so železným základom doplňuje modulárny rozsah produktov. Modulárny systém taktiež zahŕňa: planétové, pohonné a špeciálne prevodovky, pohon vretena, tak ako aj snímače a riadiacu elektroniku. Spoločnosť hľadá výrobcov vretien, ponúkajú dohodu o výrobe.

  4.10.2016 | viac...
 • BOPL20151217003

  Poľská spoločnosť špecializujúca sa na systémy pre ochranu zvierat blízko železničných tratí vyvinula systém na odstrašovanie zvierat vo vidieckych a lesných oblastiach v Európe. Hlavnou výhodou pre užívateľa je zníženie vlakových kolízií s divou zverou. Spoločnosť hľadá obchodných partnerov v niekoľkých európskych krajinách na základe obchodného zastúpenia alebo dohodách o distribučných službách.

  4.10.2016 | viac...