BOZP

strana 1 / 3
 • 6.11.2018: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky - Žilina

  Na seminári okrem predstavenia novej kampane odznejú aj témy ako nelegálne zamestnávanie, posudok o riziku, kategorizácia prác, bezpečná práca vo výškach, vizualizácia a ďalšie.

  10.10.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • 8.11.2018: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky - Prešov

  Na seminári okrem predstavenia novej kampane odznejú aj témy ako nelegálne zamestnávanie, spoločné pracoviská, nahlasovanie a vyšetrovanie pracovných úrazov, bezpečná práca vo výškach, vizualizácia a ďalšie.

  10.10.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • 3.10.2018: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

  Na väčšine pracovísk sa zamestnanci stretávajú s rôznymi chemickými látkami. Často krát si myslia, že nie sú nijako nebezpečné. Následky však môžu byť devastačné. Príďte sa dozvedieť viac do Košíc.

  10.9.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Psychosociálne riziká a stres pri práci

  Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres je pre nich na pracovisku bežný a často má za následok aj absenciu na pracovisku. Mnohé psychické problémy vrátane stresu bývajú často nepochopené a stigmatizované.

  24.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Preventívne opatrenia proti vplyvu nebezpečných látok na zdravie zamestnancov

  Riziko vystavenia sa nebezpečným látkam je vysoké najmä v oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, čistenie a údržba, veterinárne služby, odpadové hospodárstvo, práca v laboratóriu, záhradníctvo či poľnohospodárstvo.

  23.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Ochrana zdravia pred nanočasticami

  Pracujete na pracovisku, kde ste vystavovaný nanočasticiam? Môže ísť o syntetické nanočastice, ale nanočastice sú do ovzdušia emitované aj pri bežných činnostiach (napr. manipulácia so sypkým materiálom, mletie, zváranie, brúsenie, spaľovanie a pod.), takisto sú nanočastice vo vysokých koncentráciách nachádzané aj v klimatizovaných priestoroch a miestach, kde sa nachádza väčší počet osôb.

  23.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Riadenie vekových otázok v práci - elektronický sprievodca

  Nezáleží na tom, či ste zamestnávateľ, zamestnanec, manažér ľudských zdrojov alebo odborník v oblasti BOZP, elektronický sprievodca má niečo pre vás. Jednoducho si vyberte váš profil a zistite viac.

  26.4.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...