Technologická spolupráca

strana 4 / 9
 • Technologická spolupráca 1.-31.3.2016

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  31.3.2016 | viac...
 • Nové ruské profily

  14 profilov firiem, ktoré hľadajú vývoz a 9 profilov, ktoré hľadajú dovozné firmy v odbore. Tieto spoločnosti majú veľký záujem o nadviazanie partnerstva v zahraničí.

  22.3.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-29.2.2016

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  29.2.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-29.1.2016

  Výber z ponúk technologickej spolupráce zverejnených v januári 2016 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov.

  29.1.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • EÚ – Japonský helpdesk pre transfer technológií

  Nová služba zameraná na podporu firiem a jednotlivcov z Japonska a EÚ pri hľadaní a získavaní technológií a na doplnenie medzier v znalostiach o aktuálne dostupných technológiách z Japonska a EÚ.

  22.1.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 1.-28.12.2015

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  28.12.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Technologická spolupráca 2.-30.11.2015

  Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk

  30.11.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...