U Činnosť extrateritoriálnych organizácií a združení